Rotorens aerodynamik
For at undersøge, hvordan vinden bevæger sig i forhold til vindmøllens rotorblade, har vi fastgjort røde bånd til vingespidserne på vores vindmøllemodel og gule bånd til vingerne ca. 1/4 vingelængde fra navet.
Vindmølle i profil med uldtråde
Vindmølle forfra med uldtråde Båndene svæver frit i luften (på figuren ser vi bort fra luftstrømme, som dannes ved vingernes egne bevægelser og centrifugalkraften)
De to billeder viser vindmøllen set fra siden og forfra.
Da de fleste vindmøller har konstant omdrejningshastighed, er rotationshastigheden ved vingetipperne typisk ca. 64 m/s og nul i centrum af navet. 1/4 vingelængde fra navet er hastigheden ca. 16 m/s.
De gule bånd tættest på navet vil blæse mere bagud end de røde bånd yderst på vingen. Det skyldes selvfølgelig, at rotationshastigheden ved vingespidsen er 8 gange højere end vindens hastighed vinkelret på rotorplanet.
Hvorfor er rotorblade snoede?
Rotorblade på store vindmøller er altid vredet.
Set fra rotorbladet kommer vinden fra en meget stejlere vinkel (mere fra den generelle vindretning i det omgivende landskab) jo tættere man kommer på vingeroden og rotorens centrum.
Men som vi så på siden om stall, forsvinder opdriften, hvis angrebsvinklen bliver for stejl.
Derfor er rotorbladet snoet for at opnå en optimal angrebsvinkel i hele vingens længde. Navnlig for stallregulerede møller er det desuden vigtigt, at bladet er bygget, så det staller gradvis fra bladroden og udefter ved høje vindhastigheder.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wtrb/rotor.htm
Vent venligst...