Rotorblade
Wind direction relative to rotor blades Ændret vindhastighed ændrer vindretningen set fra rotorbladet
Billedet nedenfor viser et af rotorbladene fra rotoren på den foregående side. Vi betragter bladet fra bagsiden (læsiden) inde fra navet i retning af vingespidsen. Vinden i det omgivende landskab blæser med mellem 8 og 16 m/s (fra bunden af billedet). Spidsen af rotorbladet roterer mod venstre på billedet.
På billedet kan vi se, hvordan vindens angrebsvinkel ændrer sig mere ved vingens rod (den gule linje) end ved vingespidsen (den røde linje), når vinden ændrer hastighed. Hvis vinden bliver så kraftig, at vingen staller, vil stallet optræde ved vingeroden først.
Opdriftens retning Lift vector image
Hvis vi skærer rotorbladet over ved den gule linje, så viser den grå pil på billedet til højre opdriftens retning. Opdriften er vinkelret på vindens retning. Som vi kan se, trækker opdriften bladet delvist i den retning, vi ønsker, dvs. til venstre, men opdriften bøjer også vingen bagud.
Vingeprofiler (tværsnit)
Som man kan se, ligner rotorbladet meget en flyvinge. Ja, faktisk anvender vingeingeniører ofte klassiske flyvingeprofiler i den yderste del af vingen.
De tykke profiler i den inderste del af rotorbladet er normalt specielt designet til vindmøller. At vælge profiler til et rotorblad indebærer altid kompromiser. Vingen skal have pålidelige opdrift- og stallevner, og den skal kunne fungere, selv om der kommer lidt snavs på vingen (det kan især være et problem i områder med ringe nedbør).
Vingematerialer
De fleste moderne vinger til store vindmøller er lavet af glasfiberforstærket polyester (GRP) eller glasfiberforstærket epoxy.
En anden mulighed er at bruge kulfiber eller aramid (kevlar) til at forstærke konstruktionen. Disse materialer er dog ofte uøkonomiske for større vindmøller.
Træ, træ-epoxy eller træfiber-epoxy kompositter har så småt vundet indpas i markedet for store møllevinger, men der er stadig en interessant udvikling inden for dette område. Stål og aluminiumlegeringer har vægtproblemer og metaltræthedsproblemer. I øjeblikket bliver disse materialer kun brugt til meget små vindmøller.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wtrb/blades.htm
Vent venligst...