Vindhastighedsmålinger i praksis
AmemometermastDen bedste måde at måle vindhastigheder på en mulig vindmølleplacering, er at anbringe et anemometer på toppen af en mast med samme højde som den planlagte vindmølles navhøjde. På den måde slipper man for usikkerheden ved at omregne måleresultaterne til en anden højde end den målte.
Ved at placere anemometeret på toppen af en mast undgår man, at masten giver læ eller påvirker luftstrømmen. Hvis anemometeret skal placeres på en bom på selve masten, er det vigtigt at anbringe det i den fremherskende vindretning. Derved minimeres lævirkningen fra masten.
Hvilket tårn?
Udbardunerede tynde, cylindriske master er normalt bedre end gittertårne til vindmåleudstyr. Derved minimeres lævirkningen fra tårnet.
Masterne leveres som komponentsæt, der let kan samles. Den type målemaster kan rejses uden brug af kraner og andet tungt udstyr på kommende vindmølleplaceringer.
Anemometer, mast og datalogger (se nedenfor) vil normalt koste omkring 35.000 DKK.
NRG data logger
NRG data logger Fotografi Søren Krohn
© 1998 DWIA
Dataregistrering
Både data om vindhastigheder og -retning fra anemometeret bliver registreret i en elektronisk mikrochip i en lille computer. Computeren, der kaldes en datalogger, kan fungere i en længere periode ved hjælp af et batteri.
Et eksempel på sådan en datalogger er vist til venstre. Cirka en gang om måneden skal mikrochippen med data byttes ud med en ny tom chip, der kan registrere næste måneds data (Advarsel: Den mest almindelige fejl begået af folk, der laver vindmålinger, er at blande mikrochippene sammen og komme hjem med de tomme!).
Arktiske vejrforhold
Hvis der er tendens til isslag i området eller rimfrost fra skyer i bjergområder, kan det være nødvendigt at opvarme anemometeret. Det kræver, at måleudstyret er tilsluttet elnettet.
10 minutters gennemsnit
Vindhastigheder måles normalt som 10 minutters gennemsnitsværdier. I princippet kan et hvilket som helst tidsinterval bruges, men som det fremgår af litteraturen på området, er 10 minutters gennemsnit den normale måde at foretage målinger på. Som vi skal se senere, har det betydning for den målte vindhastighed, hvilke tidsintervaller man bruger.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/wndsprac.htm
Vent venligst...