Kølvandseffekt
Da en vindmølle genererer elektricitet fra energien i vinden, må den vind, der forlader vindmøllen have et lavere energiindhold end vinden foran vindmøllen.
K¿lvandseffekt
Kølvandseffekt fra en vindmølle. Fotografi © 1997 Forskningscenter Risø
K¿lvandseffekt Det skyldes, at pr. definition kan energi hverken skabes eller forbruges. Hvis det lyder forvirrende, kan du prøve at se på definitionen af energi i Håndbogen.
En vindmølle vil altid give læ i vindretningen væk fra møllen. Faktisk vil der være en kølvandseffekt bag ved vindmøllen med en lang kegle af vind, som er meget turbulent og nedbremset sammenlignet med den vind, der bevæger sig i retningen mod rotorplanet. (Udtrykket kølvandseffekt stammer naturligvis fra den turbulente slipstrøm, der dannes bag kølen på et skib).
Man kan se slipstrømmen bag en vindmølle, hvis man blander den luft, der passerer rotoren med røg, som det ses på billedet. (Vindmøllen på billedet er i øvrigt bygget til at løbe mod uret, hvilket ikke er normalt for en moderne vindmølle).
Vindmøller opstillet i parker er typisk placeret med indbyrdes afstande på mindst tre gange rotordiameteren. Derved undgår man, at slipstrømmen bag hver vindmølle får for stor indflydelse på de bagved stående vindmøllers energiproduktion. Afstanden mellem vindmøllerne i den fremherskende vindretning er normalt større, typisk syv rotordiametre, som nævnt på næste side.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/wake.htm
Vent venligst...