Vekslende vindhastigheder
Kortvarige svingninger i vindhastighed
Vindhastigheden Korttidsfluktuationer i vinden varierer altid, og dermed skifter vindens energiindhold hele tiden. Præcis hvor meget vindhastigheden skifter, afhænger af både vejret, terrænet og lægivere i landskabet.
Vindmøllens energiproduktion varierer med skiftende vindhastigheder, selvom der bliver kompenseret for de mest kortvarige skift på grund af inertien i vindmøllerotoren.
24 timers vindvariation
Daglig vindvariation De fleste steder i verden er der mere vind om dagen end om natten. Grafen til venstre viser, hvordan vindhastigheden i Beldringe, Danmark, varierer i 3-timers intervaller døgnet rundt.
Denne variation skyldes især, at forskellen mellem hav- og lufttemperatur er størst om dagen. Der er også mere turbulens i vinden om dagen, ligesom vindretningen skifter oftere.
Set fra vindmølleejerens synspunkt, er det en fordel, at vindmøllen producerer mere strøm om dagen, for elforbruget er større i dagtimerne end i nattetimerne. Mange elværker betaler en særlig høj pris for strøm produceret i højlasttimerne (hvor der er mangel på billig produktionskapacitet). Vi vender tilbage til dette emne i afsnittet om vindmøller i elnettet .
Vindens årstidsvariationer
Dette emne behandler vi også i afsnittet om vindmøller i elnettet .
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/variab.htm
Vent venligst...