Lævirkningsregneark
Vent med at indtaste data til hele siden og programmet er loaded. Hvis du er for hurtig, vil programmet klage over manglende data, og du er nødt til at klikke reload på din browser.
Du bør have læst om lægivere, ruhed og porøsitet, før du bruger regnearket.
 
CALCULATOR
?
Navhøjde m
Klik i de grå kvadrater for at indsætte eller fjerne lægivere
   
Energi i procent af uforstyrret luftstrøm
70 75 80 85 90 95 100
Vælg lægivers porøsitet:
0%= 30%= 50%= 70%=
? Afstand mellem lægiver og vindmølle m
? Ruhedslængde m
= ruhedsklasse
? Lægivers højde m
? Lægivers bredde m
= % af sektorens bredde
? Porøsitet %


for m/s vindhastighed i navhøjde
?

? Resultat: % fald i vindhastighed*
= % energitab i denne sektor*
*

Dette regneark viser lævirkningen af forhindringer, der ikke er strømliniede (bygninger, træer) i enhver 30 graders sektor nær ved en vindmølle. Alle tal i regnearket kan ændres - undtaget resultater, der er markeret med *. Hvis lægiveren er for høj (mere end halvdelen af navhøjden på vindmøllen) - eller for tæt på (mindre end 5 gange lægiverens højde) vil programmet advare om, at resultaterne er usikre, fordi forhindringens detaljerede geometri og vindens angrebsvinkel vil have betydning for det virkelige resultat.
Husk, at vi kun udregner energitabet for den del af vindenergien, der kommer fra den retning vi ser på i denne 30 graders sektor jf. vindrosen, fordi forhindringen selvfølgelig kun påvirker vindmøllens produktion, når vinden kommer fra denne retning.
Hvis du har en hurtig computer eller lidt tålmodighed, kan du plotte vindhastighedsprofilen eller vindenergiprofilen bag lægiveren. (Hvis plottervinduet forsvinder, er det sikkert gemt bag et andet vindue på skærmen).
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 15. juli 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/shelter/index.htm
Vent venligst...