Ruhedsrosen
Ruhedsrose
Hvis vi har målt vindhastigheden i den præcise navhøjde i en længere periode nøjagtigt, hvor vindmøllen skal stå, kan vi lave meget præcise forudsigelser af energiproduktionen. Men normalt er det nødvendigt at omregne målinger, som er fortaget et andet sted i området. I praksis kan det gøres meget nøjagtigt undtagen i meget komplekst terræn (meget bakket landskab).
På samme måde som vi bruger vindrosen til at kortlægge, hvor meget vindenergi der kommer fra forskellige retninger, kan vi bruge ruhedsrosen til at beskrive ruheden af et område i forskellige retninger set fra en mulig vindmølleplacering.
Normalt er kompasset inddelt i 12 sektorer af 30 grader ligesom på billedet til venstre, men andre inddelinger er mulige. Uanset valg af inddeling bør antallet af sektorer selvfølgelig svare til vindrosens inddeling.
For hver sektor laver vi et skøn over terrænets ruhed. Vi bruger definitionerne fra Håndbogen. I princippet kunne vi så bruge vindenergiregnearket fra den forrige side og for hver sektor beregne, hvor meget vindhastighederne ændrer sig alt efter ruheden i området.
Gennemsnitlig ruhed i hver sektor
I de fleste tilfælde følger ruheden ikke præcist ruhedsklasserne. Derfor er det nødvendigt at beregne gennemsnittene for den enkelte sektor. Vi skal være specielt opmærksom på ruheden i de fremherskende vindretninger. I disse retninger bruger vi kort for at måle afstande fra vindmøllen med uændret ruhed.
Fotografi Søren Krohn, © 1999 DWIA
Ruhedsændringer inden for den enkelte sektor
Vestlig sektor Lad os forestille os, at vi har en hav- eller søoverflade i den vestlige sektor (svarer til ruhedsklasse 0) ca. 400 meter fra vindmøllen. To kilometer fra møllen har vi en ø med tæt skovbevoksning. Hvis vest er en vigtig vindretning, er vi nødt til at tage hensyn til, at ruheden skifter fra 1 til 0 til 3.
Sådanne beregninger kræver mere avancerede modeller og software end dem, vi har på dette websted. Samtidig er det nyttigt at kunne bruge softwaren til at behandle alle vind- og vindmølledata. I en kommende opdatering af webstedet vil vi forklare, hvordan professionelt vindenergisoftware fungerer.
Se evt. Link-siden. Her er der links til både Forskningscenter Risøs WAsP model og Energi- og Miljødatas WindPro, som er et Windows baseret program.
Lægivere
Det er meget vigtigt at tage hensyn til lokale lægivere i landskabet i de fremherskende vindretninger tæt på vindmøllen (tættere på vindmøllen end ca. 700 m). For at kunne lave præcise forudsigelser om energiproduktionen, er det vigtigt at beregne deres lævirkning. Det vender vi tilbage til om et par sider.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/rrose.htm
Vent venligst...