Regneark til energiberegning
Vent med at bruge regnearket til denne side er helt indlæst.
CALCULATOR

Placeringsdata
?
Luftens massefylde
°C temp vedm højde (=kPa tryk)kg/m3 massefylde
?
Vindfordelingsdata for placeringen
Weibull formfaktor
m/s middelvind =Weibull skalaparameter
m højde, Ruhedslængde m = ruhedsklasse

?
Vindmølledata kW
m/s starthastighed,m/s stophastighed
m rotordiameter,m navhøjde


?


?
Effektinput for placeringen
Effektinput* W/m2 rotorareal
Max. effektinput ved* m/s
Middelvindhastighed i navhøjde* m/s
Vindmøllens effektoutput
Effektoutput* W/m2 rotorareal
Energioutput* kWh/m2/år
Energioutput* kWh/år
Kapacitetsfaktor* procent
?


Vindmøllens effektkurve
m/s...

...kW

  m/s...

...kW

  m/s...

...kW

?

Eksperimentér med at ændre tallene i eksemplerne. Alle boksene undtagen dem mærket med en stjerne (*) kan ændres. Når tal er ændret, så klik på beregn-knappen eller et sted på siden uden for det område, der er ændret i. Klik på spørgsmålstegnene for hjælp. (Hvis et plotvindue forsvinder, er det sandsynligvis gemt bag dette vindue).
Note 1: Energioutput kan afvige fra de tal, som fabrikanterne oplyser.
Note 2: Effektkurver bestemmes ud fra feltmålinger, som kan være forbundet med en vis usikkerhed. Derfor skal resultaterne tolkes med stor forsigtighed, da usikkerheden på beregningerne kan være op til +/- 10 pct.
Note 3: Vindmølleproducenterne kan muligvis tilbyde specielle vindmøllemodeller, der er tilpasset en præcis placering, og som ikke er i denne liste.
Note 4: De geografiske placeringer, der er valgt nedenfor, er ikke valgt fordi, de er specielt egnede til vindmøller. Placeringerne er de steder, hvor der er foretaget anemometermålinger og som er brugt i Det Europæiske Vindatlas. F.eks. kan man i tilfældet Frankfurt a. M. (D) finde placeringer i bjergene nær ved byen med produktionstal, der er dobbelt så høje som i lufthavnen, hvor anemometeret er placeret. I Nordvestirland kan man ligeledes finde områder med runde bakketoppe, hvor produktionen er 20-25 pct. højere end anemometerplaceringen antyder.
Note: Dette regneark kan bruges sammen med økonomiregnearket. Hvis du åbner økonomiregnearket fra denne side, vil de være på skærmen samtidig, og effektregnearket vil automatisk sende oplysninger om energiproduktion til økonomiregnearket.
Lav et screen dump for at udskrive resultatet af plotterprogrammet.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 8. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/pow/index.htm
 
Vent venligst...