Parkeffekt
Som vi så på sidste side om kølvandseffekt , vil hver enkelt vindmølle bremse vinden bag sig i takt med, at energien trækkes ud af vinden og omdannes til elektricitet.
Ideelt set gælder det derfor om at placere vindmøllerne i en park så langt fra hinanden i den fremherskende vindretning som muligt. På den anden side taler forbruget af jordareal og omkostningerne ved at forbinde vindmøllerne med elnettet for, at møllerne placeres tæt på hinanden.
Design af parker
Park Layout
Som en tommelfingerregel bør den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne være mindst 5 til 9 gange rotordiameteren i den fremherskende vindretning. Den indbyrdes afstand mellem møllerne vinkelret på den fremherskende vindretning er normalt 3 til 5 gange rotordiameteren. På billedet har vi placeret tre rækker af fem vindmøller i et typisk mønster.
Vindmøllerne (de hvide prikker) er placeret med en indbyrdes afstand på 7 rotordiametre i den fremherskende vindretning og en afstand på 4 rotordiametre vinkelret på den fremherskende vindretning.
Energitab fra parkeffekten
Med viden om vindmøllens rotor, vindrosen, Weibullfordelingen og ruheden i de forskellige retninger kan fabrikanten eller en konsulent udregne energitabet fra vindmøllernes lævirkning.
Typisk ligger energitabet fra lævirkningen i en vindmøllepark på omkring 5 pct.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/park.htm
Vent venligst...