Lokale vinde: Søbriser
Selv om globale vinde er vigtige for at finde de fremherskende vindretninger i et område, så kan lokale klimaforhold også påvirke vindretningen.
Lokale vinde vil altid være overlejret af det overordnede vindsystem, dvs. at vindretningen påvirkes af summen af de globale og lokale påvirkninger. Når den globale vind er svag, kan de lokale vinde dominere vindmønsteret.
Søbrise
S¿brise Om dagen bliver landjorden hurtigere opvarmet af solen end havet. Derfor stiger luften til vejrs over landjorden og bevæger sig mod havet. Det efterlader et lavtryk tæt på jordoverfladen, som tiltrækker koldere luft fra havet. Vinden, der kommer ind fra havet, kaldes en søbrise.
Ved skumringen er der ofte en næsten vindstille periode, når temperaturen til lands og til vands er ens.
Om natten blæser vinden i den modsatte retning. Landbrisen har generelt en lavere vindhastighed om natten, fordi temperaturforskellen mellem landjorden og havet er mindre om natten.
Monsunen, som findes i Sydøstasien, er i realiteten en søbrise og en landbrise i stor skala, der skifter vindretning, når årstiderne skifter, fordi landjorden skiftevis bliver opvarmet eller nedkølet hurtigere end havet.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/localwin.htm
Vent venligst...