Vindressourcer: Hvor kommer vindenergi fra?
Både vedvarende energi (undtaget tidevandskraft og geotermisk kraft) og den energi, der er i fossile brændsler, kommer i sidste ende fra solen. Solen afgiver 174.423.000.000.000 kilowatt-timer energi til jorden i timen. Med andre ord modtager jorden en effekt på 1,74 x 10 17 Watt. 1)
Omkring 1 til 2 pct. af den energi, der kommer fra solen, bliver til vindenergi. Det er mellem 50 og 100 gange mere end den energi, der omdannes til biomasse af alle jordens planter. 2)
Temperaturforskelle driver luftstrømmene
Havtemperaturer Solen opvarmer områderne omkring ækvator ved 0. breddegrad mere end resten af jorden. De varme områder er vist med de varme farver rød, orange og gul på det infrarøde billede af havoverfladens temperaturer. (Billedet er taget fra NASA satellitten NOAA-7 i juli 1984).
Varm luft er lettere (dvs. har lavere massefylde) end kold luft. Luften vil derfor stige op gennem atmosfæren til den når ca. 10 km højde. Her spredes luften mod nord og syd. Hvis jorden ikke roterede, ville luften nå helt til Nordpolen og Sydpolen, synke ned og vende tilbage til ækvator.
1) Udstrålingen af effekt fra solen er 1,37 kW/m 2 på den kugleoverflade, der har solen som centrum og jordbanens gennemsnitlige radius. Effekten rammer en cirkulær skive med et areal på 1,27 x 10 14 m 2 . Effekten der udstråles til jorden er derfor 1,74 x 10 17 W.
2) I gennemsnit er den primære planteproduktion på jorden netto 4,95 x 10 6 kalorier pr. kvadratmeter pr. år. Dette er det globale NPP, Global net primary production, dvs. den mængde energi, der er til rådighed for planteædere og senere trin i energi-/fødekæden. Jordens areal er 5,09 x 10 14 m 2 . Nettoeffekten som oplagres af planter er derfor 1,91 x 10 13 W, eller 0.011% af den effekt, som tilgår jorden. Konverteringsfaktoren mellem energienhederne kalorie og Joule findes i håndbogen.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/index.htm
Vent venligst...