Speed up-effekter: Bakkeeffekt
Vinden, der passerer bjergtoppene bliver hurtig og tæt, og når den kommer på den anden side, bliver den langsom og tynd, som vand, der strømmer fra en smal kanal ud i det vide hav. Leonardo da Vincis dagbog (1452-1519)
Bakkeeffekt
En almindelig måde at opstille vindmøller på er at placere dem på en bakketop eller en højderyg med vid udsigt over det omgivende landskab. Det er specielt en fordel at have så frit udsyn som muligt i den fremherskende vindretning.
På bakketoppe vil der ofte være højere vindhastigheder end der ellers er i området. Det skyldes, at vinden presses sammen på vindsiden af bakken. Så snart vinden har passeret toppen og når lavtryksområdet bag bakken, vil den udvide sig igen.
bakkeeffekt
På figuren kan vi se, at vinden afbøjes nogen tid før den når bakken. Det skyldes, at overtrykket breder sig ganske langt foran bakken.
Bemærk også, at vinden bliver meget turbulent når den passerer vindmøllerotoren.
Som ved tunneleffekten gælder det, at hvis bakken er meget ru, vil der være megen turbulens i vinden. Det kan betyde, at fordelen ved den højere vindhastighed forsvinder.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 9. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/hill.htm
Vent venligst...