Den geostrofiske vind
Atmosfæren (troposfæren)
Atmosfæren omkring jorden er et meget tyndt lag. Jorden har en diameter på 12.000 km. Troposfæren, som strækker sig til ca. 11 kilometers højde, er det lag, hvor vejret og drivhuseffekten opstår.
Troposfæren 1
Troposfæren 2
På billedet ses Danmark og troposfæren. Der er ca. 300 km fra den jyske vestkyst til den sjællandske østkyst. Eller illustreret på en anden måde: Hvis jorden var en bold med en diameter på 1,2 m, ville atmosfæren kun være 1 mm tyk.
Den geostrofiske vind
Den vind, vi har undersøgt på de foregående sider om globale vindforhold kaldes den geostrofiske vind. Vinden er primært forårsaget af temperaturforskelle og deraf følgende trykforskelle. Vinden påvirkes ikke synderligt af jordens overflade. Den geostrofiske vind findes i over 1000 meters højde over jordoverfladen og kan måles med vejrballoner.
Overfladevinde
Vinden påvirkes i høj grad af jordoverfladen i højder op til 100 meter. Vinden bliver bremset af jordoverfladens ruhed og lægivere, som vi skal se om et øjeblik. Vindretninger tæt på jordoverfladen afviger lidt fra den geostrofiske vindretning på grund af jordens rotation (jf. corioliskraften ).
I forbindelse med vindkraft, er det vinde tæt på jordoverfladen og deres energiindhold, der er interessante.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/geostro.htm
Vent venligst...