Havmøllefundamenter: Trebensfundament
Trebensfundament
Billede © 1997 Rambøll
Trebensfundament Trebensfundamentet (tripod) er blevet brugt til letvægts offshoreplatforme i olieindustrien til brug ved marginale oliefelter.
Fra et stålrør midt under tårnet udgår gitterstænger, der overfører kræfterne fra tårnet til de tre nedrammede ben. Konstruktionens tre ben rammes 10 til 20 m ned i havbunden, afhængig af jordbundsforhold og islaster.
Fordele ved konstruktion
Fordelen ved trebensfundamentet er, at det er egnet til større vanddybder. Samtidig kræves der kun beskeden præparering af havbunden inden fundamentet placeres.
Flerbensteknologi
Fundamentet er forankret i havbunden med relativt tynde stålben (0,9 m i diameter) i hvert af konstruktionens hjørner. Fordi konstruktionen skal rammes ned i havbunden, er trebensfundamentet ikke egnet til områder med mange sten eller klipper i undergrunden.
Erosionsbestyttelse
Erosion vil normalt ikke være et problem med denne type af fundament.
Velegnet til større vanddybder
Denne fundamenttype er ikke velegnet til vanddybder under 6 til 7 m. Den primære årsag er, at serviceskibe på lavt vand vil have problemer med at nærme sig fundamentet pga. stålrammen.
Omkostninger i forhold til vanddybde
Omkostningernes variation med dybden Som på forrige side er der forskel på, om fundamentet skal bruges i Nordsøen eller i Østersøen. I Nordsøen er det størrelsen af bølgerne, der bestemmer fundamentets dimensioner. I Østersøen er det pakisen, som afgør fundamentets størrelse. Derfor stiger prisen på trebenfundamentet hurtigere med vanddybden i Østersøen end i Nordsøen. Prisen er inklusiv installation (1997-priser).
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/rd/tripod.htm
Vent venligst...