Havmøllefundamenter: Stålsænkekasser
Gravity foundation
Gravitationsfundament De fleste eksisterende havmølleparker bruger sænkekasser. En ny teknologi bruger en lignende metode. I stedet for armeret beton bruges der et cylindrisk stålrør placeret på en flad stålboks på havbunden.
Lettere konstruktion
En stålsænkekasse er væsentlig lettere end en betonsænkekasse. Selvom det færdige fundament skal have en vægt på omkring 1.000 ton så vil selve stålkonstruktionen kun veje mellem 80 og 100 ton for vanddybder mellem 4 og 10 m (fundamentet vil dog veje 10 ton ekstra i Østersøen på grund af pakisbeskyttelse).
Den relativt lave vægt gør det muligt for pramme at transportere og installere mange fundamenter hurtigt efter hinanden. Samtidig kan man nøjes med at bruge den samme krantype, som skal bruges til rejse vindmøllerne.
Sænkekassen fyldes med olivin, et mineral med en høj massefylde, som giver fundamenterne tilstrækkelig vægt til at modstå bølger og ispres.
Overvejelse vedrørende størrelse
Bundpladen vil typisk måle 14 gange 14 meter (eller en diameter på 15 m for en cirkulær bundplade) for vanddybder mellem 4 og 10 m. (Beregning baseret på vindmølle med en rotordiameter på 65 m.)
Forberedelse af havbunden
Fordelen ved en løsning med stålsænkekasser er, at fundamentet kan laves på land, og at det kan bruges på alle havbundstyper. Havbunden skal dog først præpareres, idet dynd og mudder skal fjernes, og havbunden skal planeres med sten.
Erosionsbeskyttelse
Havbunden omkring fundamentet skal normalt beskyttes mod erosion ved at placere sten omkring kanterne af fundamentets bund. Den samme fremgangsmåde bruges hvadenten der er tale om en sænkekasse af stål eller beton. Denne type af fundament er derfor relativt dyr i områder med stor erosion.
Omkostninger i forhold til vanddybde
Omkostninger ved forskellig vanddybde De ekstra omkonstninger, der er forbundet med at bevæge sig ud på større vanddybder er minimale i forhold til de traditionelle betonfundamenter. Årsagen er, at stålfundamentets størrelse ikke behøver at stige proportionalt med vanddybden for at kunne modstå presset fra bølger og is.
Kostprisen for denne type fundament er f.eks. 2.343.000 DKK til en 1,5 MW vindmølle placeret på 8 m vanddybde i Østersøen (1997-tal). Prisen inkluderer installation.
Figuren viser, hvordan prisen varierer med vanddybde. Det er interessant, at den dimensionerende faktor (som afgør styrken og vægten af fundamentet) ikke er selve vindmøllen, men lasterne fra is og bølger.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/rd/gravitat.htm
Vent venligst...