Fundamenter til havmøller
Den største udfordring for offshore vindkraft er at mindske omkostningerne. Søkabler og fundamenter har indtil for nylig gjort havmøller til en dyr energiform.
Ny forskning i havmøllefundamenter og udviklingen af de større megawattmøller får nu økonomien i havmølleparker på vanddybder under 15 meter til at nærme sig økonomien i landbaseret vindkraft.
Da havmøller generelt har ca. 50 pct. større output end tilsvarende møller på en god landplacering (i fladt terræn) tæt ved havmøllen, er offshore vindkraft en interessant mulighed (se også siden Vindforhold til havs ).
Stål er billigere end beton
To danske elværker og tre rådgivende ingeniørfirmaer lavede i 1996-1997 et pionerarbejde om havmøllefundamenters design og omkostninger. Rapporten konkluderede, at stål er langt mere konkurrencedygtigt til store havmølleparker end beton.
Alle de nye teknologier vil være rentable på vanddybder indtil 15 meter og måske på endnu større dybder. Den marginale omkostning ved at gå ud på dybere vand er lavere end hidtil beregnet.
Med de nye koncepter er fundament og nettilslutning for en stor 1,5 MW vindmølle kun 10 til 20 pct. dyrere end de tilsvarende omkostninger for 450-500 kW-maskinerne, som er opstillet i de to danske forsøgsparker Vindeby og Tunø Knob.
50 års designlevetid
Korrossion (rust) er ikke noget større problem for offshore stålkonstruktioner. Erfaringerne fra offshore platforme viser, at katodisk (elektrisk) korrossionsbeskyttelse virker effektivt.
Til overfladebeskyttelse af havvindmøller bruges maling med en højere beskyttelsesklasse, end der bruges til vindmøller placeret på land.
Fundamenter til boreplatforme bygges normalt, så de holder i 50 år. Den samme levetid gælder for de fundamenter, der er analyseret i den omtalte rapport.
Referencevindmøllen
Studiets referencemølle er en moderne 1,5 MW tre-bladet forløber med en navhøjde på 55 meter og en rotordiameter på 64 meter.
Navhøjden på referencemøllen er lav sammenlignet med en vindmølle af samme type til lands. I Nordtyskland varierer den typiske navhøjde på 1,5 MW vindmøllerne fra 60 til 80 meter. Men på grund af den meget glatte havoverflade (lav ruhed ) er det rentabelt at bruge lavere tårne. Brug evt. Energiregnearket til at finde den lavere, optimale tårnhøjde. Regnearket har allerede et forudprogrammeret eksempel på en 1,5 MW offshore vindmølle.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/rd/foundat.htm
Vent venligst...