Skyggekast fra vindmøller
Skyggekastende vindmølle Vindmøller vil ligesom alle andre indretninger kaste skygge på deres omgivelser, når det er solskin. Hvis man bor meget tæt på en vindmølle, kan det være irriterende, at rotorbladene så at sige skærer sollyset i stykker og dermed skaber en stroboskobeffekt (blink), når rotoren er i bevægelse.
Lidt omhyggelig planlægning og brug af fornuftige edb-programmer til planlægning af vindmølleplaceringen kan hjælpe til at løse problemerne. Hvis man ved, hvor der er risiko for blink og i hvilket omfang, kan man muligvis placere møllerne, så naboer ikke påføres større ulemper.
Få regler
Skyggekastning er i almindelighed ikke reguleret præcist af planlægningsmyndigheder. I Tyskland er der dog afsagt en dom, hvor dommeren tillod 30 timers blink (skyggekastning) på naboens ejendom. Der var vel at mærke tale om 30 timer, hvor blinkene optrådte, mens naboejendommen var befolket (med vågne personer).
Forudsigelse af skyggekast
Vi er heldigvis i stand til at forudsige den præcise sandsynlighed for hvor lang tid, der kan være blink. Vi ved ikke i forvejen, hvor meget vinden blæser og i hvilken retning, men ved hjælp af astronomi og trigonometri kan vi beregne et sandsynligt eller et "worst case" scenarie, dvs. en situation, hvor der er solskin hele tiden, hvor vinden blæser konstant og hvor vindmøllerotoren hele tiden står i en ret vinkel i forhold til solen.
At beregne den eksakte form, placering og tid for en vindmølleskygge kræver mange beregninger, men i hvert fald ét professionelt computerprogram kan gøre dette meget præcist, selv i bakket område og med vinduer med en hvilken som helst størrelse, form og placering (se Links -siden for firmaer, der arbejder med vindenergisoftware).
Gør det selv
På de følgende sider demonstrerer vi dette websteds skyggeregneark, som gør det muligt at tegne et skyggekort over et udvalgt område i fladt terræn. Regnearket giver en god mulighed for at lave realistiske beregninger af de faktiske skyggekast. Det viser sig, at skyggekastningsproblemer generelt er begrænset til meget få områder tæt på vindmøllen.
Da beregningerne af skyggekast kræver megen computerkraft, viser vi nogle generelle resultater på de næste sider.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 8. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/shadow/index.htm
Vent venligst...