Vindmøller og miljø: Landskab
Landsskabsarkitektur og vindmøller
Kappel vindmøllepark
Foto Søren Krohn
© 1999 DWIA
Kappel vindmøllepark Vindmøller er altid meget synlige elementer i landskabet. Ellers er de forkert placeret ud fra et meteorologisk synspunkt, jf. siden om placering af vindmøller.
Billedet til venstre viser vindmølleparken ved Kappel i Sydvestlolland. Det er måske den smukkeste opstilling af vindmøller som denne forfatter kender til. Formen på diget langes kysten gentages i vindmølleparkens form.
Der er dog et forstyrrende element i billedet ovenfor: Vindmøllen ved siden af gården, som bryder den stramme form for opstilling på stedet. (Vindmøllen i midten var der, før vindmølleparken kom til).
Simple geometriske mønstre
I flade landskaber er det ofte en god ide at placere vindmøller i simple geometriske mønstre, der let opfattes af beskueren. Vindmøller som placeres ækvidistant i en lige linie funderer godt, men eksemplet ovenfor forekommer endnu mere elegant, hvor landskabet inviteret til en sådan løsning.
Der er imidlertid grænser for, hvor dogmatisk man bør fastholde læresætningen om simple geometriske mønstre.
I bakkede landskaber er det sjældent muligt at placere møllerne i et simpelt mænster, og det virker ofte bedre at lade dem følge højdekurverne - eller hegn eller andre karakteristiske former i landskabet.
Når vindmøller er placeret i flere rækker, er man sjældent i stand til at opfatte mønsteret, når parken ses fra normal øjenhøjde. Kun når man står for enden af en række opfattes parken som opstillet i et mønster. I det næste panoramabillede er det således mest sandsylingt, at beskueren kun opfatter højst tre rækker, mens resten af møllerne synes spredt rundt i landskabet.
Photo from Naesudden, Gotland, Sweden, Courtesy of Suzanne Clemmesen
Foto © 1997 Suzanne Clemmesen
Lysegrå maling
Billedet ovenfor viser en stor gruppe dansk fremstillede vindmøller ved Näsudden på Gotland. Den grå maling på vindmøllerne får dem til at falde godt ind i landskabet.
Vindmøllestørrelser
Med store vindmøller kan den samme energi produceres med færre møller. Det kan være en økonomisk fordel på grund af mindre vedligeholdelsesomkostninger.
Fra et æstetisk synspunkt kan store vindmøller have en landskabsmæssig fordel, fordi de generelt har en lavere omdrejningshastighed end små vindmøller. Derfor tiltrækker store vindmøller ikke øjet på samme måde som hurtigt bevægende genstande har en tendens til.
Holdninger til vindmøller i landskabet
Det er i høj grad et spørgsmål om smag, hvordan folk mener, at vindmøller passer ind i landskabet.
Studier fra Danmark, England, Tyskland og Holland viser, at folk, der bor tæt på vindmøller, generelt er mere positive end byboere, jf. artikelsamlingen på dette websted.
En smuk bog med fotografiske eksempler på vindmøller i landskabet kan købes hos Birk Nielsens Tegnestue, Århus, Danmark. Prisen er ca. 150 DKK plus porto.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/index.htm
Vent venligst...