Vindmøllers energibalance
Tilbagebetalt på 2-3 måneder
Moderne vindmøller genvinder hurtigt den energi, der er gået til produktion, installation, vedligehold og til sidst skrotning. Under normale vindforhold tager det mellem to og tre måneder for en vindmølle at producere al den forbrugte energi.
Det er et af hovedresultaterne af en analyse af en moderne vindmølles livscyklus, som Vindmølleindustrien har foretaget.
Analysen medtager energiindholdet i alle komponenter i vindmøllen og det globale energiindhold i alle led i produktionskæden.
Input/output-analysemetoden
Resultatet af analysen er fremkommet ved hjælp af den såkaldte input/output-model for dansk økonomi, som udgives af Danmarks Statistik. Modellen inddeler økonomien i 117 undersektorer og redegør for strømmene af 27 forskellige energivarer (olie mv.) mellem de 117 sektorer.
Fordelen ved at bruge denne metode frem for ingeniørberegninger er, at vi også inddrager den mængde energi, som producenterne af komponenter, produktionsudstyr, bygninger mv. bruger i hele produktionskæden. Resultatet er en stor 117 gange 117 tabel med energistrømme. (Via en matematisk beregning på tabellen kaldt matrixinversion får vi mængden af energi pr. kr. produktion).
Havmøllers energibalance
Havmøller kan have en lidt bedre energibalance end vindmøller på land. Det afhænger dog af de lokale vindforhold. I Danmark og Holland, hvor vindmøller typisk placeres i et relativt fladt terræn, vil havmøller generelt producere 50 pct. mere energi end tilsvarende vindmøller til lands. Det skyldes den lavere ruhed af havoverfladen. På den anden side kræver produktion og installation af havmøllefundamenter dobbelt så meget energi som fundamenter til landbaserede vindmøller.
Man skal dog huske på, at havmøller (som har en levetid i omegnen af 25 til 30 år) har en længere forventet levetid end landmøller. Grunden til den længere levetid er, at den lavere turbulens til havs giver mindre udmattelseslaster på vindmøllerne.
Analyse af vindmøller af årgang 1980
Allerede 1980-vindmøller klarede sig overraskende godt med hensyn til energibalance. Analysen viser, at hvor en lille 1980-vindmølle på 10-30 kW skulle bruge næsten et år på at genvinde den energi, der blev brugt til dens fremstilling, opstilling og skrotning, brugte danske vindmøller på 55 kW kun seks måneder for at genvinde den brugte energi.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/enpaybk.htm
Vent venligst...