Lydkortregneark
Brug ikke programmet, før hele siden og programmet er helt indlæst, og billedet i rammen er kommet til syne.
Klik på gitteret for at indsætte eller fjerne vindmøller. Peg med musen for at aflæse lydniveauet i dB(A) i browserens statuslinje. Kildestøjniveau for den næste vindmølle er sat til dB(A), gitterstørrelsen er sat til m. (Det er praktisk at bruge rotordiameteren som gitterstørrelse, når vindmøllerne skal placeres). Det tilladte maksimum lydniveau ved bebyggelse er sat til dB(A). Dette gitter har knudepunkter i hver retning. Du kan bruge et gitter med op til 20x20 felter, hvis din computer er hurtig nok og har tilstrækkelig hukommelse. Hvis du ændrer et tal, tryk på tabulatortasten, klik på Beregn eller klik udenfor feltet, som du lige har indtastet tallet i for at begynde beregning og tegning. Klik på Nulstil for at slette vindmøllerne og gå tilbage til defaultdata.
Lav et screen dump for at udskrive resultatet af plotterprogrammet.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/db/dbcalc.htm
Vent venligst...