Eider
Edderfugl (Somateria Molissima) fotografi Søren Krohn
© 1996 DWIA
Fugle og vindmøller
Fugle flyver ofte ind i højspændingsledninger, master, pæle og vinduer i bygninger. Fugle bliver også dræbt i trafikken.
Fugle bliver dog sjældent generet af vindmøller. Radarstudier fra Tjæreborg i Vestdanmark, hvor en 2 MW vindmølle med 60 m rotordiameter er installeret, viser, at fugle både om natten og om dagen skifter flyverute ca. 100-200 meter foran vindmøllen og flyver over vindmøllen i sikker afstand.
I Danmark er der flere eksempler på, at fugle (falke) bygger rede i fuglekasser opsat på vindmøller.
Den eneste kendte placering med kollisionsproblemer er Altamontpasset i Californien. Selv der er kolissioner ikke hyppige, men de giver anledning til ekstra bekymring, fordi de involverede fugle er fredede.
Et studie udarbejdet for det danske Miljø- og energiministerium konkluderer, at højspændingskabler inklusiv dem, der går ud til vindmølleparker, er til langt større fare for fuglene end vindmøller i sig selv.
Nogle fugle vænner sig meget hurtigt til vindmøller, andre tager noget længere tid. Muligheden for at rejse vindmøller tæt ved fuglekolonier afhænger derfor af, hvilken fugle der er tale om. Der vil normalt blive taget hensyn til fugles trækruter når vindmølleparker skal placeres, selvom omhyggelige fuglestudier fra Yukon, Canada, faktisk viser, at trækkende fugle ikke flyver ind i vindmøllerne (Canadian Wind Energy Assiciation Conference, 1997).
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/birds.htm
Vent venligst...