Økonomien i havvindkraft
Ny dansk rapport om havvindkraft
I 1997 færdiggjorde de danske elværker og Energistyrelsen havmøllehandlingsplanen for opstilling af 4100 MW vindkraft i de danske farvande. Udbygningen skal være færdig inden år 2030. Herefter vil vind dække ca. 50 pct. af den danske elforbrug (på i alt 31 TWh/år).
Forbedret havmølleøkonomi
Økonomiregnearket på den foregående side indeholder et regneeksempel, der viser den forventede gennemsnitspris for havmøllestrøm i Danmark med den aktuelt tilgængelig teknologi.
Den vigtigste grund til at havvindkraft er blevet økonomisk er, at prisen på fundamenter er faldet drastisk. Den anslåede pris for at installere 1 MW havvindkraft i de danske farvande er i dag ca. 12 millioner DKK. Prisen er inklusiv nettilslutning m.v.
Da der er mere vind til havs end til lands er den gennemsnitlige pris for en kWh ca. 0,36 DKK (5 pct. realrente, 20 års projektlevetid, 0,08 DKK til drift og vedligehold).
Længere levetid
Omkostninger og levetid Meget tyder på, at vindmøller har en længere levetid på havet på grund af den lavere turbulens i vinden over havet.
Hvis vi antager en projektlevetid på 25 år i stedet for 20 år, falder prisen med 9 pct. til 0,325 DKK/kWh.
Forholdet mellem projektlevetid og pris pr. kWh er vist på grafen til venstre. Kurven er lavet ved hjælp af regnearket på foregående side.
Det ser dog ud til at de danske elværker optimerer havmølleprojekterne til projektlevetider på 50 år. Elværkerne kræver således designlevetider på 50 år for både fundamenter, tårne, naceller og hovedakslerne i vindmøllerne.
Hvis vi antager, at vindmøllerne har en levetid på 50 år, med en hovedrenovering efter 25 år, som koster 25 pct. af den oprindelige investering (et eksempel), får vi en kWh-pris på 0,283 DKK. Denne pris svarer til gennemsnitsprisen for vindmøllestrøm på danske landplaceringer i dag.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/econ/offshore.htm
Vent venligst...