Installationsomkostninger for vindmøller
Novar 1
Novar vindmøllepark, Skotland under bygningen i et moseområde, juli 1997. Foto © 1997 Steffen Damborg
Novar 2
Installations- omkostning- erne inkluderer fundamenter (af armeret beton), vejbygning (nødvendig for at kunne køre vindmøllen og tårnsektionerne til byggepladsen), en transformer (nødvendig til at transformere lavspændings- strømmen fra vindmøllen (690 V) til 10-30 kV strøm til det lokale elnet), telefonforbindelse (til fjernovervågning) og kabler (dvs. kablet fra møllen til den lokale 10-30 kV-elledning).
Installationsomkostninger varierer
Det er klart, at omkostninger til veje og fundamenter afhænger af de aktuelle jordbundsforhold (hvor nemt og billigt kan man f.eks. bygge en vej, der kan bære 30 ton tunge lastbiler). En anden faktor er afstanden til den nærmeste vej, omkostningen til at få en mobilkran ud på byggepladsen og afstanden til det nærmeste elkabel, som kan håndtere parkens maksimale strømproduktion.
En telefonlinje og fjernovervågning er ikke nødvendig, men ofte en økonomisk fornuftig løsning.
Omkostningerne til transport af vindmøllerne kan være store, hvis vindmøllen ligger meget langt fra produktionsstedet. Normalt vil de dog ikke overstige 100 000 kroner.
Stordriftsfordele
Det er selvfølgelig billigere pr. mølle at tilslutte mange vindmøller i den samme park end kun én. På den anden side er der grænser for, hvor meget strøm det lokale elnet kan håndtere (se afsnittet om vindmøller i elnettet ). Hvis det lokale elnet er for svagt, skal det måske forstærkes (dvs. der skal ske udbygning af højspændingsnettet). Det skifter fra land til land, hvem der skal betale for netforstærkningen - elværket eller vindmølleejeren.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. august 2003
http://www.windpower.org/da/tour/econ/install.htm
Vent venligst...