Hvad koster en vindmølle?
Prisbananen
Prisbanan Grafen ovenfor giver en fornemmelse af prisspændet for en moderne dansk nettilsluttet vindmølle (februar 1998). Som du kan se, varierer prisen for hver generatorstørrelse. Grunden er f.eks. forskellige tårnhøjder og rotordiametre. En ekstra meter tårn koster ca. 10 000 kroner. En lavvindsmaskine med en relativ stor rotor koster mere end en højvindsmaskine med en lille rotor.
Stordriftsfordele
Når man går fra 150 kW vindmøller til 600 kW vindmøller, tredobles prisen snarere end at firedobles. Grunden er, at der er stordriftsfordele op til en vis grænse, f.eks. er mængden af arbejdskraft til at bygge en 150 kW-maskine ikke meget forskellig fra, hvad der kræves til at bygge en 600 kW-maskine. Der skal ca. den samme mængde sikkerhedsudstyr og elektroniske styringer i både en stor og en mindre vindmølle. Der kan også være nogle økonomiske stordriftsfordele ved at drive en vindmøllepark frem for enkeltstående vindmøller, disse fordele er dog typisk begrænsede.
Priskonkurrence og produktudvalg
Priskonkurrencen er specielt hård i øjeblikket, og produktudvalget er særdeles stort i klassen omkring 1000 kW. Det er her, man finder vindmøller, der er tilpasset forskellige vindklimaer.
Den typiske 1000 kW vindmølle på markedet i dag
Selv om priserne ligner hinanden meget i området fra 600 til 750 kW, er det ikke nødvendigvis en fordel at vælge maskinen med den største generator. En maskine med en stor 750 kW-generator (og en relativ lille rotordiameter) producerer måske mindre strøm end f.eks. en 600 kW-maskine, hvis de begge placeres i det samme lavvindsområde. Arbejdshesten er i dag typisk en 1000 kW-vindmølle med en tårnhøjde mellem 60 og 80 meter og en rotordiameter omkring 54 meter.
7000 kroner pr. kilowatt
Den gennemsnitlige pris for store, moderne vindmølleparker ligger omkring 7000 kroner pr. kilowatt installeret effekt. (Bemærk, at vi ikke taler om årlig energiproduktion endnu. Vi vender tilbage til dette emne i løbet af et par sider. Energiproduktionen måles i kilowatt-timer. Hvis det lyder forvirrende, så se i Håndbogen ).
For enkeltstående vindmøller eller mindre klynger af vindmøller vil prisen typisk være noget højere. På den næste side vil vi diskutere installationsomkostningerne yderligere.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/econ/index.htm
Vent venligst...