Indkomst fra vindmøller
Vindmøllers energiproduktion
MWh/år for typisk 600 kW mølle Hvis du har læst siden om den årlige energi- produktion fra en vindmølle, ser denne graf sikkert bekendt ud.
Grafen viser, hvordan den årlige produktion i millioner kWh varierer med vindforholdene på placeringen. Med en middelvindshastighed på f.eks. 6,75 m/s i navhøjde får man 1,5 millioner kWh energi om året.
Som vi kan se, varierer den årlige energiproduktion omtrent med 3. potens af vindhastigheden i navhøjde. Præcis hvor følsom energiproduktionen er i forhold til vindens sandsynlighedsfordeling, er forklaret på siden om Weibullfordelingen. På denne graf har vi tre eksempler med forskellige k-værdier (formfaktorer). Vi vil arbejde med den røde kurve (k=2) i vort eksempel).
Rådighedsfaktoren
Tallet for årlig energiproduktion antager, at vindmøllen kan fungere hele tiden. I praksis har vindmøller brug for serviceeftersyn hver 6. måned af sikkerhedsgrunde. Dertil kommer, at komponentfejl og uheld (såsom lynnedslag) kan beskadige vindmøllen.
Et meget stort statistisk grundlag viser, at de bedste vindmøllefabrikanter opnår rådighedsfaktorer på over 98 pct., dvs. at vindmøllen er driftsklar i mere end 98 pct. af tiden. Den totale energiproduktion er generelt berørt mindre end de to pct., da vindmøllerne aldrig bliver serviceret når det blæser kraftigt.
En så høj rådighedsfaktor er bemærkelsesværdig sammenlignet med andre typer maskiner, inkl. andre elgenereringsteknologier. Rådighedsfaktoren bliver derfor normalt ignoreret, når man skal lave de økonomiske beregninger, da andre usikkerheder (f.eks. vindvariationer) er langt større.
Ikke alle vindmøllefabrikanter i verden har gode og lange referencer for deres pålidelighed, så det er altid en god ide at checke fabrikanternes erfaringer og deres serviceniveau, før man køber en ny vindmølle.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/econ/income.htm
Vent venligst...