Håndbog Del 1: Vindenergibegreber
Forkortelser
m = meter = 3,28 fod
s = sekund
h = time
N = Newton
W = watt
HP = hestekræfter
J = joule
cal = kalorie
toe = ton olieekvivalent Hz= hertz (svingninger pr. sekund)

10 -12 = p pico = 1/1000.000.000.000
10 -9 = n nano = 1/1000.000.000
10 -6 = µ micro = 1/1000.000
10 -3 = m milli = 1/1000
10 3 = k kilo = 1.000 = tusind
10 6 = M mega = 1.000.000 = million
10 9 = G giga = 1,000.000.000 = milliard
10 12 = T tera = 1.000.000.000.000
10 15 = P peta = 1.000.000.000.000.000
Vindhastigheder
1 m/s = 3,6 km/h = 2,237 mile/h = 1,944 knob
1 knob =1 sømil/h = 0,5144 m/s = 1,852 km/h = 1,125 mil/h
Vindhastighedstabel
Vindhastighed i 10 m højde
Beaufort-skala (forældet)
Vind
m/s
knob
0,0-0,4
0,0-0,9
0
Svag
0,4-1,8
0,9-3,5
1
Let
1,8-3,6
3,5-7,0
2
3,6-5,8
7-11
3
5,8-8,5
11-17
4
Moderat
8,5-11
17-22
5
Frisk
11-14
22-28
6
Kuling
14-17
28-34
7
17-21
34-41
8
Storm
21-25
41-48
9
25-29
48-56
10
Stærk storm
29-34
56-65
11
>34
>65
12
Orkan
Ruhedsklasser og Ruhedslængder
Ruhedsklassen er defineret i det Europæiske vindatlas på basis af ruhedslængden i meter, z 0 , dvs. den højde over jordoverfladen, hvor vindhastigheden teoretisk set er nul. ln er den naturlige logaritmefunktion.

hvis(ruhedslængden <= 0.03)
ruhedsklassen = 1.699823015 +
ln(ruhedslængden)/ln(150)
hvis (ruhedslængden > 0.03)
ruhedsklassen = 3.912489289 +
ln(ruhedslængden)/ln(3.3333333)

Ruhedsklasseberegneren nedenfor kan beregne ruhedsklassen på grundlag af ruhedslængden eller omvendt.
Begynd ikke på beregninger, før programmet er helt indlæst.
CALCULATOR
Ruhedsklasseberegner
Ruhedslængde i m = Ruhedsklasse
Ruhedsklasse og Ruhedslængdetabel
Ruheds- klasse
Ruheds- længde m
Energi- indeks (pct.)
Landskabstype
0
0,0002
100
Vandoverflade
0,5
0,0024
73
Helt åbent terræn med en glat overflade. F.eks. en betonlandingsbane eller nyslået græs.
1
0,03
52
Åbent landbrugsområde uden gærder og levende hegn og med spredt bebyggelse på let kuperede bakker.
1,5
0,055
45
Landbrugsområde med nogen bebyggelse og 8 meter høje levende hegn med en indbyrdes afstand på ca. 1250 m.
2
0,1
39
Landbrugsområde med nogen bebyggelse og 8 meter høje levende hegn med en indbyrdes afstand på ca. 500 m.
2,5
0,2
31
Landbrugsområde med mange huse, buske og planter, eller 8 meter høje levende hegn med indbyrdes afstande på ca. 250 m.
3
0,4
24
Landsbyer, mindre byer eller landbrugsområder med mange høje levende hegn, skov og et meget ru terræn.
3,5
0,8
18
Store byer med høje bygninger.
4
1,6
13
Meget store byer med høje bygninger og skyskrabere.
Definitionerne er fra Det Europæiske Vindatlas, WAsP. Praktiske eksempler findes i den rundturen på siden om beregning af vindhastigheder.

Luftens massefylde ved normalt atmosfærisk tryk
Temperatur
° Celsius
Temperatur° Farenheit
Massefylde af tør luft kg/m3
Maks. vandindhold kg/m3
-25
-13
1,423
-20
-4
1,395
-15
5
1,368
-10
14
1,342
-5
23
1,317
0
32
1,292
0,005
5
41
1,269
0,007
10
50
1,247
0,009
15
59
1,225 *)
0,013
20
68
1,204
0,017
25
77
1,184
0,023
30
86
1,165
0,030
35
95
1,146
0,039
40
104
1,127
0,051
*) Massefylden af tør luft ved normalt atmosfærisk tryk ved havets overflade ved 15° C bruges som standard i vindkraftindustrien.
Atmosfærisk lufts viskositet
Temperatur
° Celsius
μ, (Dynamisk) viskositet
ν, Kinematisk viskositet
-40
1,51 E -5
0,99 E -5
0
1,71 E -5
1,33 E -5
20
1,80 E -5
1,50 E -5
50
1,95 E -5
1,79 E -5
Note: E -5 betyder eksponentiel notation, dvs. tallet skal ganges med 0,00001
Vindens effekt **)
m/s
W/m2
m/s
W/m2
m/s
W/m2
0
0
8
313,6
16
2508,8
1
0,6
9
446,5
17
3009,2
2
4,9
10
612,5
18
3572,1
3
16,5
11
815,2
19
4201,1
4
39,2
12
1058,4
20
4900,0
5
76,5
13
1345,7
21
5672,4
6
132,3
14
1680,7
22
6521,9
7
210,1
15
2067,2
23
7452,3
**) Ved massefylden 1,225 kg/m 3 , hvilket svarer til tør luft ved normalt atmosfærisk tryk ved havets overflade ved 15° C.
Formlen for effekt pr. m 2 , dvs. i W/m 2 = 0,5 * 1,225 * v 3 , hvor v er vindhastigheden i m/s.
Advarsel:
Selv om vindens effekt ved en vindhastighed på f.eks. 7 m/s er 210 W/m 2 , så er vindens gennemsnitseffekt på en placering med 7 m/s typisk omkring dobbelt så stor. For at forstå dette, bør du læse siderne i rundturen, som begynder med Weibullfordelingen og ender med Effekttæthedfunktionen.
Standarddefinitioner af vindklasse "Wind Class" (Bruges i USA)
Klasse
30 m højde
50 m højde
Vind- hastighed m/s
Vindens effekt W/m 2
Vind- hastighed m/s
Vindens effekt W/m 2
1
0-5.1
0-160
0-5.6
0-200
2
5.1-5.9
160-240
5.6-6.4
200-300
3
5.9-6.5
240-320
6.4-7.0
300-400
4
6.5-7.0
320-400
7.0-7.5
400-500
5
7.0-7.4
400-480
7.5-8.0
500-600
6
7.4-8.2
480-640
8.0-8.8
600-800
7
8.2-11.0
640-1600
8.8-11.9
800-2000
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/stat/unitsw.htm
Vent venligst...