Håndbog Del 3: Vindmøller og akustik
dB(A) Lydniveau i decibel og lydstyrke i W/m 2
Niveau dB(A)
Styrke W/m 2
Niveau dB(A)
Styrke W/m 2
Niveau dB(A)
Styrke W/m 2
0
-12 1,000*10
55
-7 3,162*10
83
-4 1,995*10
10
-11 1,000*10
56
-7 3,981*10
84
-4 2,512*10
20
-10 1,000*10
57
-7 5,012*10
85
-4 3,162*10
30
-9 1,000*10
58
-7 6,310*10
86
-4 3,981*10
31
-9 1,259*10
59
-7 7,943*10
87
-4 5,012*10
32
-9 1,585*10
60
-6 1,000*10
88
-4 6,310*10
33
-9 1,995*10
61
-6 1,259*10
89
-4 7,943*10
34
-9 2,512*10
62
-6 1,585*10
90
-3 1,000*10
35
-9 3,162*10
63
-6 1,995*10
91
-3 1,259*10
36
-9 3,981*10
64
-6 2,512*10
92
-3 1,585*10
37
-9 5,012*10
65
-6 3,162*10
93
-3 1,995*10
38
-9 6,310*10
66
-6 3,981*10
94
-3 2,512*10
39
-9 7,943*10
67
-6 5,012*10
95
-3 3,162*10
40
-8 1,000*10
68
-6 6,310*10
96
-3 3,981*10
41
-8 1,259*10
69
-6 7,943*10
97
-3 5,012*10
42
-8 1,585*10
70
-5 1,000*10
98
-3 6,310*10
43
-8 1,995*10
71
-5 1,259*10
99
-3 7,943*10
44
-8 2,512*10
72
-5 1,585*10
100
-2 1,000*10
45
-8 3.162*10
73
-5 1.995*10
101
-2 1,259*10
46
-8 3,981*10
74
-5 2.512*10
102
-2 1,585*10
47
-8 5,012*10
75
-5 3,162*10
103
-2 1,995*10
48
-8 6,310*10
76
-5 3,981*10
104
-2 2,512*10
49
-8 7.943*10
77
-5 5.012*10
105
-2 3,162*10
50
-7 1,000*10
78
-5 6,310*10
106
-2 3,981*10
51
-7 1,259*10
79
-5 7,943*10
107
-2 5,012*10
52
-7 1,585*10
80
-4 1.000*10
108
-2 6,310*10
53
-7 1,995*10
81
-4 1,259*10
109
-2 7,943*10
54
-7 2,512*10
82
-4 1,585*10
110
-1 1,000*10
Siderne, der begynder med Lyd fra vindmøller i Rundturen giver baggrundsinformationen til forståelse af tabellen. Konstruktion af lydsvage vindmøller er beskrevet på siderne vindmølledesign i Rundturen.
Pr. definition er lydniveauet i dB = 10 * log 10 (styrke i W/m 2 ) + 120, hvor log 10 er logaritmefunktionen med grundtallet 10. [Hvis man kun har adgang til den naturlige logaritmefunktion, ln, kan man altid bruge ligningen log 10 (x) = ln(x) / ln(10)]
Hvis man løser ligningen med hensyn til lydstyrken, får man:
Lydstyrken i W/m 2 = 10 0,1*(dB-120)
Lydstyrke og afstand til lydkilden
Afstand m
Ændring i lydstyrke dB(A)
Afstand m
Ændring i lydniveau dB(A)
Afstand m
Ændring i lydniveau dB(A)
9
-30
100
-52
317
-62
16
-35
112
-53
355
-63
28
-40
126
-54
398
-64
40
-43
141
-55
447
-65
50
-45
159
-56
502
-66
56
-46
178
-57
563
-67
63
-47
200
-58
632
-68
71
-49
224
-59
709
-69
80
-50
251
-60
795
-70
89
-51
282
-61
892
-71
Sådan bruger man tabellen ovenfor:
Hvis en vindmølle har en kildestøj på 100 dB(A), vil den have et lydniveau på 45 dB(A) 141 m væk. [100 - 55 dB(A) = 45 dB(A)].
Lydniveauet falder ca. med 6 dB(A) [ = 10*log 10 (2) ] hver gang afstanden til lydkilden fordobles. Tabellen antager, at lydreflektioner og lydabsorbering (om nogen) udligner hinanden.
Tabellen ovenfor udledes sådan:
Overfladen af en kugle = 4 pi r 2 , hvor pi=3,14159265, og r er kuglens radius. Hvis en lydudledning af styrken x W/m 2 rammer en kugle med en bestemt radius, så vil den samme kraft ramme et fire gange så stort område, hvis vi fordobler radius.
Addition af lyd fra to kilder
dB
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
41
44,0
44,5
45,1
45,8
46,5
47,2
48,0
48,8
49,6
50,5
42
44,5
45,0
45,5
46,1
46,8
47,5
48,2
49,0
49,8
50,6
43
45,1
45,5
46,0
46,5
47,1
47,8
48,5
49,2
50,0
50,8
44
45,8
46,1
46,5
47,0
47,5
48,1
48,8
49,5
50,2
51,0
45
46,5
46,8
47,1
47,5
48,0
48.5
49,1
49,8
50,5
51,2
46
47,2
47,5
47,8
48,1
48,5
49,0
49,5
50,1
50,8
51,5
47
48,0
48,2
48,5
48,8
49,1
49,5
50,0
50,5
51,1
51,8
48
48,8
49,0
49,2
49,5
49,8
50,1
50,5
51,0
51,5
52,1
49
49,6
49,8
50,0
50,2
50,5
50.8
51.1
51,5
52.0
52.5
50
50,5
50,6
50,8
51,0
51,2
51,5
51,8
52,1
52,5
53,0
Eksempel: Som det fremgår af forrige tabel, vil en vindmølle placeret på 200 m afstand med et kildeniveau på 100 dB(A) vil give tilhøreren et lydniveau på 42 dB(A). En anden vindmølle placeret på160 m afstand med det samme kildeniveau, vil give et lydniveau på 44 dB(A) på det samme sted. Ifølge tabellen ovenfor vil den samlede lydniveau blive 46,1 dB(A) for de to møller.
Addition af to identiske lydniveauer giver et lydniveau, der er 3 dB(A) højere. 4 vindmøller vil give et lydniveau, der er 6 dB(A) højere. 10 vindmøller giver et niveau, der er 10 dB(A) højere.
Sådan adderes lydniveauer
For hver enkelt lydniveau på det sted, hvor tilhøreren er placeret, slår man lydstyrken W/m 2 op i den første af de tre tabeller. Derefter lægger man lydstyrkerne sammen for at få det totale antal W/m 2 . Herefter kan man bruge formlen dB = 10 * log 10 (styrke i W/m 2 ) + 120, for at få lydniveauet i dB(A).
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/stat/unitssnd.htm
Vent venligst...