Litteraturliste om vindkraft
Dette er en liste over kilder til fysiske og matematiske formler for læsere, der ønsker at gå i dybden med emnerne.
Vindressourcer & Beregning af energiproduktion
European Wind Atlas Ib Troen & Erik Lundtang Petersen: European Wind Atlas, Risoe National Laboratory, Risoe, Denmark, 1991, ISBN 87 550 1482 8 (Indeholder nyttig vejledning om beregning af vindhastigheder, vindstatistik, energiproduktion og den relevante teori).

Dipl.-Ing. Dr. Albert Betz, Wind-Energie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen, Bandenhoeck & Ruprect, Göttingen 1926. Facsimileudgave ved Ökobuch Verlag, Staufen, 1994. ISBN 3-922964-11-7

D.L.Elliott, C.G.Holladay, W.R.Barchet, H.P.Foote, W.F.Sandusky: Wind Energy Resource Atlas of the United States, Solar Energy Research Institute, Golden, Co, 1987.
Hvordan virker en vindmølle?
Aerodynamics of Wind Turbines Martin O.L. Hansen: Aerodynamics of Wind Turbines, Rotors, Loads and Structure, James & James Ltd., London 2000, ISBN 1-902916-06-9

Frank M. White, Fluid Dynamics, McGraw-Hill, New York 1999, ISBN 0-07-116848-6

Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi: Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons Inc., New York 1994, ISBN 0-471-30585-5

Ira H. Abott & Albert E. von Doenhoff: Theory of Wing Sections, Dover Publications, Inc., New York 1959

Joseph Katz & Allen Plotkin: Low-Speed Aerodynamics, Second Edition, Cambridge University Press, New York 2001, ISBN 0 521 66552 3.

John J. Bertin, Aerodynamics for Engineers, Fourth Edition, Prentice Hall, Upper saddle River NJ 2002, ISBN 0-13-064633-4.

Franck Bertagnolio, Niels Sørensen, Jeppe Johansen and Peter Fuglsang: Wind Turbine Airfoil Catalogue, Risø National Laboratory, Roskilde, 2001. ISBN 87-550-2910-8

Austin Hughes: Electric Motors and Drives, Oxford 1997, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 1741 1

Poul Erik Petersen: Elektricitet og Magnetisme, Bogfondens Forlag A/S, København 1995, ISBN 87-7463-228-0

Poul Erik Petersen: Elektriske Maskiner, Bogfondens Forlag A/S, København 1996, ISBN 87-7463-255-8

Robert Gasch (Hrsg.): Windkraftanlagen, B.G.Teubner, Stuttgart 1993, ISBN 3-519-26334-3

Siegfried Heier: Windkraftanlagen im Netzbetrieb, B.G.Teubner, Stuttgart 1996, ISBN 3-519-16171-0
Vindmølledesign
Guidelines for Design Wind Energy Department of Risoe National Laboratory and Det Norske Veritas: Guidelines for Design of Wind Turbines, Copenhagen 2001. ISBN 87-550-2870-5

Godkendelsesordningen for opstilling af vindmøller i Danmark Web site: www.vindmoellegodkendelse.dk
Vindmøller i elnettet
Lars Henrik Nielsen og Poul Erik Morthorst: Fluktuerende vedvarende energi i el- og varmeforsyningen - det mellemlange sigt, Risoe National Laboratory, Risoe, Denmark, 1998, ISBN 87-550-2396-7
Vindkraft og miljø
Birk Nielsens Tegnestue, Vindmøller og landskab, Arkitektur og æstetik, Aarhus 1996, ISBN 87-985801-0-8

Søren Krohn: The Energy Balance of Modern Wind Turbines, Danish Wind Industry Association, WindPower Note No. 16, København 1997.

Lars Teglgaard m.fl.: Vindmøller i Kommuneplanlægningen - en eksempelsamling, Miljøministeriet, København 1994, ISBN 87-601-4123-9

Guillemette, M., Larsen, J.K. & Clausager, I.: Effekt af Tunø Knob vindmøllepark på fuglelivet. Afdeling for Kystzoneøkologi. - Faglig rapport fra DMU 209, Købanhavn 1997, ISBN 87-7772-351-1.
Vindkraftens økonomi
Uffe Geertsen og Søren Dyck-Madsen m.fl. "Energi, Klima og forsyningssikkerhed i Danmark", Det Økologiske Råd, 2003, ISBN87-89843-53-3

Søren Krohn: Er 10 og 27 lige ? Offentlige Finanser og Vindkraft, Vindmølleindustrien, Vindkraft Note nr. 7, København 1996.

Jesper Munksgaard, m.fl.: Samfundsmæssig Værdi af Vindkraft (4 delrapporter), AKF Forlaget, København 1995, ISBN 87-7509-443-6

Hans-Henrik Kristoffersen, m.fl.: Kortlægning af Afgifter og Tilskud inden for Energiområdet, AKF Forlaget, København 1997, ISBN 87-7509-509-2

Danish Ministry of Environment and Energy: Energy 21 - The Danish Government's Action Plan for Energy 1996, Copenhagen 1996, ISBN 87-7844-062-9

Danmarks Energifremtider, Energistyrelsen, København 1995, ISBN 87-7844-027-0

Havmølle-Handlingsplan for de Danske Farvande, Elselskabernes og Energistyrelsens Arbejdsgruppe for havmøller, SEAS, Haslev 1997

Birger T. Madsen: World Market Update 1996-97, BTM Consult ApS, Ringkøbing 1995

International Energy Agency (IEA) Wind Energy Annual Report 1998, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, april 1999
Moderne vindkrafts historie
Peter Karnøe, Dansk Vindmølleindustri, Samfundslitteratur, Frederiksberg 1991, ISBN 87-593-0255-0

Per Dannemand Andersen, En analyse af den teknologiske innovation i dansk vindmølleindustri, Handelshøjskolen i København, 1993, ISBN 87-593-8027-6

H. C. Hansen, Poul la Cour - grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser, Askov Højskoles Forlag, Askov 1985, ISBN 87-88765-01-6
Statistik
Vindmølleindustrien: WindPower Notes ISSN 1397-1697

Danske Elværkers Forening (DEF): Statistik, Dansk elforsyning 20XX
Håndbog
International Electrotechnical Commission: International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine systems, Geneva 1998, IEC 60050-415

George Elliot (ed.): 8. Glossary Of Terms, 2. Edition, Expert Group Study on Recommended Practices for Wind Turbine Testing and Evaluation, International Energy Agency Programme for Research and Development on Wind Energy Conversion Systems, Glasgow 1993
Danske vindmøller på markedet
Informationssekretariatet for Vedvarende Energi: Typegodkendte vindmøller. Kan rekvireres hos Energioplysningen på telefon 7021 8010 eller pr. e-mail energioplysningen@ens.dk.
Web design
David Siegel: Creating Killer Web Sites, Second Edition, Hayden Books, Indianapolis 1998, ISBN 1-56830-433-1 Dansk udgave: Killerwebsites, ISBN 87-78536-22-7

Jakob Nielsen: Designing Web Usability : The Practice of Simplicity, First Edition, New Riders Publishing 1999, ISBN 156205810X

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1983

Jan Tschichold, The Form of the Book, Essays on the Morality of Good Design, Hartley & Marks, Vancouver, B.C. 1991, ISBN 0-88179-116-4

Paul Arthur & Romedi Passini: Wayfinding, People, Signs and Architecture, McGraw-Hill, New York 1992, ISBN 0-07-551016-2
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/stat/biblio.htm
Vent venligst...