Havmøller
Havmølleparker er inde i en meget lovende udvikling. Specielt for lande, som har høj befolkningstæthed og problemer med at finde egnede pladser på land, kan havmølleparker være en løsning. Opstillingsomkostningerne til havs er højere, men samtidig er produktionen også højere.
I 1998 besluttede regeringen, at der skulle opføres fem demonstrationsparker med havmøller i Danmark. Parkerne skal give erfaringer med installation og drift af store havmøller. De er placeret i fem forskellige hovedområder for at vurdere havmølleparkers virkning på forskellige miljøtyper. De to første parker er Horns Rev ved den jyske vestkyst og Nysted ved Lolland på henholdsvis 160 og 158 MW.
Oprindeligt pålagde regeringen elselskaberne at stå for opførelsen af alle fem demonstrationsparker (samlet effekt 750MW), men i 2002 reducerede regeringen pålægget til kun at gælde for Horns Rev og Nysted. De resterende tre parker ventes udbudt i licitation i løbet af 2003.
Den danske energiplan, Energi21, fra 1996 indeholder en plan for opstillingen af 4.000 MW vindkraft til havs inden 2030. De 4.000 MW forventes at producere 13,5 TWh/år. Det svarer til 40 pct. af det danske elforbrug.
Du kan læse mere om havmøller under Havmølleforskning
Nysted Havmøllepark
Tunø Knob
10 km syd for Nysted på Lolland ligger Rødsand revlerne og Danmarks næststørste vindmøllepark.
Nysted Havvindmøllepark under opførsel Verdens hidtil største demonstrationspark er Nysted Havmøllepark, som blev sat i drift i 2003. Parken ligger ca. 10 km syd for Nysted og består af 72 stk. Bonus 2,3 MW møller ordnet i otte rækker med hver ni møller. Den samlede effekt når således op på 165,6 MW, og den forventede gennemsnitlige årsproduktion ligger på 600 GWh, nok til at forsyne 145.000 husstande.
vindmølletårnene er 69 meter, og vingerne er 41 meter lange.
Læs mere på www.nystedhavmoellepark.dk
(Foto Jakob Holst, © 2003 DWIA)
Horns Rev – Danmarks største vindmøllepark
Tunø Knob
Horns Rev ligger ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvandhuk.
Horns Rev Danmarks største vindmøllepark er offshoreparken Horns Rev, der blev færdig i 2002. Vindmøllerne står 14-20 km ud for den jyske vestkyst nær Blåvandshuk. Med sine 80 Vestas 2 MW møller har parken en samlet kapacitet på 160 MW. Dermed er den verdens hidtil største offshore vindmøllepark.
Læs mere på www.hornsrev.dk
(Foto Claus Møller, © 2003 DWIA)
Samsø
Samsø havvindmøllepark ligger 3,5 km syd for øen Samsø.
Energiforbruget på Samsø er mere end 100 pct. dækket af lokalt produceret vedvarende energi. En væsentlig årsag til denne bedrift er den lokalejede havvindmøllepark, som består af 10 stk. Bonus 2,3 MW møller.
(Foto Søren Krohn, © 2003 DWIA)
Middelgrunden
Middelgrunden
En Københavnsk vindmøllepark.
Middelgrunden Middelgrunden ligger i Øresund, kun cirka 2 km fra den københavnske kyst. Parken består af 20 Bonus 2 MW vindmøller, der er arrangeret i en bue. Med en samlet effekt på 40 MW, kan parken producere 90 mio. kWh om året. Det svarer til 20.000 husholdningers årlige elforbrug eller 3 pct. af Københavns elforbrug.
Læs mere på www.middelgrunden.dk
(Foto Søren Krohn, © 2000 DWIA)
Tunø Knob
Tunø Knob
Verdens anden havmøllepark ligger mellem Jylland og den lille ø Tunø.
Tunø Knob under bygning Tunø Knob havmølleparken (36K, JPEG) i Kattegat blev bygget i 1995 af elselskabet Midkraft. Billedet viser bygningsarbejdet med en flydekran.
Vindmølleparken består af 10 Vestas 500 kW pitchregulerede vindmøller.
Vindmøllerne er tilpasset forholdene til søs. Hver vindmølle er udstyret med en elektrisk kran, så de større enheder som f.eks. generatoren kan udskiftes uden brug af flydekran.
Samtidig er gearkassen tilpasset, så rotationshastigheden er 10 pct. større end normalt. Det giver en ekstra elproduktion på ca. 5 pct. Den højere rotorhastighed kan benyttes fordi støj ikke er noget problem, når møllerne er placeret 3 km fra Tunø og 6 km fra den jyske kyst.
Parken har fungeret fint, og produktionen har været væsentlig højere end forventet (jf. Vindforhold til havs ).
(Foto © Vestas Wind Systems A/S)
Vindeby
Vindeby
Verdens første havmøllepark ligger i den nordlige del af Lolland.
Vindeby offshorepark Vindeby havmøllepark i Østersøen (32K, JPEG) nord for Lolland blev bygget i 1991 af elselskabet SEAS.
Parken består af 11 Bonus 450 kW stallregulerede vindmøller og er placeret mellem 1,5 og 3 km fra Lollands kyst tæt ved landsbyen Vindeby.
Vindmøllerne er modificeret, så transformatorerne er monteret inde i vindmølletårnene. Samtidig er dørene til tårnet hævet ift. standardmodellen. De samme modifikationer er blevet foretaget på vindmøllerne ved Tunø Knob.
To anemometermaster blev placeret ved parken for specielt at måle vindforhold og turbulens. Målingerne har bidraget med interessante resultater om vindforhold til havs. Målingerne blev foretaget af Forskningscenter Risø.
Havmølleparken har fungeret uden problemer.
Elproduktionen er omkring 20 pct. højere end tilsvarende landplaceringer, selvom produktionen hæmmes noget af lævirkningen fra Lolland i syd.
(Foto © Bonus Energy A/S)
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 25. september 2003
http://www.windpower.org/da/pictures/offshore.htm
Vent venligst...