Vindmøllepionerer: Gedsermøllen
Johannes Juul og Vester Egeborgvindmøllerne
Vester Egesborg vindmøllen Ingeniøren Johannes Juul var en af de første af Poul La Cours studenter fra kurset for vindelektrikere i 1904.
I 1950erne blev J. Juul pioneren i udviklingen af verdens første vekselstrømsproducerende vindmøller ved Vester Egesborg (57K, JPEG) .


Gedsermøllen
Gedser Gedser er et godt, vindrigt område på den sydlige del af Falster.Cementtårnet fra Gedsermøllen står der stadig efter 50 år, selvom det nu er udstyret med en moderne dansk nacelle.
Gedsermøllen Den innovative 200 kW Gedsermølle (35K, JPEG) blev bygget i 1956-57 af J. Juul for elværket SEAS ved Gedser kyst i det sydlige Danmark.
Den trebladede forløber med elektromekanisk krøjesystem og asynkrongenerator var et skelsættende design for moderne vindmøller, selvom rotoren med stag (barduner) ser en smule gammeldags ud. Vindmøllen var stallreguleret og J. Juul opfandt de aerodynamiske tipnødbremser, som blev udløst af centrifugalkraften i tilfælde af for høj fart. Det er grundlæggende det samme system, der bruges i dag på moderne stallregulerede vindmøller. Vindmøllen, der i mange år var verdens største, var utrolig sejlivet. Den kørte i 11 år uden vedligehold.
Gedsermøllen Gedsermøllen blev istandsat i 1975 efter anmodning fra NASA, som ønskede måleresultater fra Gedsermøllen til et nyt amerikansk vindenergiforskningsprogram.
Møllen leverede nye testresultater nogle få år, inden den blev skrottet. Nacellen og rotoren vises i dag på Elmuseet ved Bjerringbro.
(Foto © Elmuseet, Bjerringbro).
Nibemøllerne
Efter den første oliekrise i 1973 blev interessen for vindkraft igen skærpet i flere lande. I Danmark ville elværkerne med det samme lave store maskiner, ligesom deres fæller i Tyskland, Sverige, England og USA.
I 1979 byggede elværkerne to 630 kW vindmøller, en pitchreguleret og en stallreguleret . På mange måder led de samme skæbne som deres endnu større kolleger i udlandet. Vindmøllerne blev meget dyre, og de deraf følgende høje elpriser blev et argument for at forlade vindkraften.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/pictures/juul.htm
Vent venligst...