Lærervejledning til
Vind med Møller

Møller som lærer

15. september 2001

Indhold

  1. Vind med Møller
  2. Teknisk checkliste - før start
  3. Faglige vink
  4. Forslag til forbedringer
  5. Ophavsret, copyright
  6. Nyttige links & Litteratur

 

Download lærervejledningen som pdf-dokument

 


1.


VIND MED MØLLER

Målgruppe
"Vind med Møller" er udarbejdet med henblik på 5.-6. klasse og opefter. Men anvendelsesmulighederne er ikke begrænset til folkeskolen. Webstedet er en letlæst og uhøjtidelig introduktion til vindkraft. Der er masser af muligheder for at gå i dybden med både opgaver og en supplerende velvoksen website på 200 sider om vindkraft på gymnasieniveau.
Sproget er holdt på 5.-6. klasses niveau, og terminologien (og fremmedords udtale) forklares.

Hvordan virker det?
Udgangspunktet for webstedet er spørgsmålet "Hvordan virker det?" Nysgerrigheden over for hvordan ting og processer i dagligdagen - her vindmøller - egentlig virker, kan være en god drivkraft for at lære mere om teknologi og naturvidenskab. Ikke nødvendigvis fordi eleverne er interesserede i fagene, men fokuserer man på at tilfredsstille deres nygerrighed efter at forstå og forklare omgivelserne, kan man dårligt undgå at lære noget fysik, regning og matematik i forløbet.
Webstedet giver mulighed for at få taget hul på nogle af spørgsmålene og svarene, men det er ikke tanken, at det skal stå alene. Webstedet lægger op til, at eleverne selv gør deres erfaringer - både gennem forsøg, undersøgelser og målinger på små, selvbyggede vindmøller og gennem brug af omfattende simuleringsværktøjer for store vindmøller.
Meningen med webstedet er ikke at uddanne små vindmølleingeniører, men at give indsigt i hvordan hverdagens apparater og maskiner fungerer og er konstrueret. De fleste af opgaverne om aerodynamik er lige relevante for fly, helikoptere, sejlbåde, vindmøller og sågar skibsskruer og vandturbiner.

Fokus på fysik og teknologi
"Vind med Møller" fokuserer på vindkraftens fysik og teknologi. I en indledende "sviptur" gennemgås vindmøllens komponenter, deres funktion og elementer af grundlæggende meteorologi samt den nødvendige terminologi.
Derefter er der frit valg mellem en række moduler som omfatter både vindmøllens komponenters funktion og deres fremstilling samt afsnit om opstilling af møller, om hvordan vind opstår og hvordan vindmøllen placeres bedst i forhold til lægivere mv.

Flere faglige indgangsvinkler
Websiderne i "Vind med Møller" undlader at behandle spørgsmål som miljø, forurening og andre samfundsmæssige aspekter. Der henvises i stedet til webbet og anden litteratur om emnet i lærervejledningen. Den vigtigste grund til at udelade disse emner fra webstedet er at de i højere grad egner sig til fælles behandling i klassen. Webbet kan ikke alt - en debat om sociale værdier foregår nu engang bedst i en dialog mellem mennesker og ikke med en maskine.
Derimod lægger opgaver og aktiviteter i lærervejledningen op til at integrere brugen af webstedet tværfagligt med matematik, sløjd, dansk, historie og ikke mindst de skemaløse fag medier og teknologi. Der lægges i lærervejledningen op til elevernes egen research på Internettet gennem links i lærervejledningen.

Flersproget
Webstedet "Vind med Møller" er del del af den store femsprogede website www.windpower.org. I løbet af sommeren 2001 vil "Vind med Møller" også foreligge på engelsk, tysk, fransk og spansk. Det giver muligheder for eventuelt også at lade webstedet indgå i sprogundervisningen.

Visuel tilgang
Webstedet er ikke en tekst med illustrationer, som det stadig er normalt for det meste af undervisningsmaterialet på webbet, men tegninger og animationer er det bærende element for en række korte tekster. Der lægges desuden vægt på at der er mulighed for at se tingene i virkeligheden ved hjælp af en række kommenterede billedgallerier med fotografier, som er flettet ind i forløbet.

Interaktivt
Webstedet kræver at læseren selv er aktiv under de mange små forløb. Teksterne præsenteres i små bidder, så de er synkroniseret med de tegninger og animationer som dukker op på siderne. Indholdet er derfor mere omfattende end man får indtryk af ved at tælle sider, da en side ofte består af tre-fire trin.

Opgaver
Webstedet indeholder både forslag til praktiske opgaver og en virtuel vindmøllemodel, som opbygges trinvist i et forløb, hvor læseren får lejlighed til at gøre forsøg med modellen. Modellen gør det muligt at beregne en virkelig, stor vindmølles produktion ved forskellige vindhastigheder, vindhastighedens variation med tårnhøjden og landskabets ruhed. (Her strækker anvendelsesmulighederne sig lige fra 5. klasse til gymnasiet.)
Opgaveforslagene på webstedet og den virtuelle vindmøllemodel kan være gode udgangspunkter for at anvende webstedet som et opslagsværk hvor man behandler et enkelt emne af gangen, frem for at lave ét langt læseforløb.

De danske læseplaners krav
Webstedet giver - ikke mindst med sine aktivitetsforslag i lærervejledningen - mulighed for at leve op til læseplanernes krav om intergration af edb, et grønt islæt og det praktisk-musiske i opgaverne.

Lærervejledning
Lærervejledning og opgavesæt findes både på webbet og som et Adobe Acrobat (pdf) dokument, dvs. som en trykt A4-bog i rigtig typografi, der kan downloades fra webstedet. Det anbefales at downloade denne publikation, men web-udgaven har den uomtvistelige fordel, at den direkte giver mulighed for at klikke på links til relevante steder på Internettet. I praksis vil man derfor formentlig bruge begge dele.
Lærervejledningen er i skrivende stund ikke færdigudviklet, men vil løbende blive suppleret, navnlig med baggrundsinformation til opgaverne på webstedet.

Faglig hjælp direkte på webstedet:
Stort set alle sider i "Vind med Møller" indeholder en "Mere..." knap. Knappen giver adgang til en uddybende behandling af emnet i mere end 200 siders dybtgående artikler og beregningsprogrammer på www.windpower.org. Denne del af websiten er skrevet på gymnasieniveau, men uden brug af matematik, idet de tekniske finurligheder findes i en separat "håndbog" på webstedet. For de skrappeste elever - og for lærerne - er der mulighed for at hente yderligere inspiration her. Websiten www.windpower.org har i øvrigt fået Europakommissionens og Den europæiske vindkraftforening EWEAs pris som "normgivende for kvalitetsinformation på Internettet".

Cd-romudgave + video
Webstedet findes også (fra juni 2001) på cd-rom, men cd-romudgaven vil sjældent være lige så opdateret som web-versionen. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at hente webstedet på nettet. Til gengæld vil cd-romudgaven i løbet af 2001 også indeholde en 28 minutters video om vindkraftens teknologi.

Søgemaskine
Webstedet har sin egen fuldtekst-søgemaskine, ligesom der findes en tilsvarende søgemaskine for hele webstedet www.windpower.org. Søgemaskinen virker dog kun i online-versionen, dvs. den kræver adgang til Internettet. Til gengæld er der en side med et stikordsregister.

E-mail- og telefonsupport
Vindmølleindustrien besvarer faglige spørgsmål pr. e-mail og giver teknisk hjælp til brugen af webstedet pr. telefon.

Finansiering
Undervisningsministeriet og Energistyrelsen har støttet udviklingen af "Vind med Møller" sammen med Vindmølleindustrien. Vindmølleindustrien står for webstedets drift og videreudvikling. Webstedet er ikke kommercielt og indeholder ingen reklamer.

Fremtidig udvikling: Webkonference + showcase?
Hvis interessen er tilstrækkelig stor vil redaktionen af webstedet - med spørgernes tilladelse - bruge de første e-mailspørgsmål og forslag som grundlag for en webkonference på www.windpower.org.
Redaktionen er også interesseret i arbejdstegninger, projektbeskrivelser, opgaver, klassens rapporter, fotografier mv. til en showcase som kan inspirere andre undervisere og elever internationalt. Det er afgørende, at materialet tilsendes i elektronisk form.2.


Teknisk checkliste - før start

Video og 3D panoramaer
Hvis man skal kunne se video (fra vindmølleparken på Middelgrunden) eller 3D panoramaer (af en vindmøllefabrik) fra voksenwebstedet skal der installeres en såkaldt QuickTime "plugin", dvs. et lille hjælpeprogram på hver computer. For at kontrollere om denne plugin allerede er installeret, kig på siden http://www.windpower.org/da/test/rosesk.htm. Den nødvendige QuickTime plugin kan downloades gratis fra Apples websted.

Prøv selv
Læreren bør selv have været webstedet igennem inden eleverne bruger det. Det giver frustration hos eleverne hvis teknikken ikke fungerer - eller hvis læreren ikke kan hjælpe med hvordan man orienterer sig på webstedet.

Check, at programmet kan køre på alle computerne
Kontrollér at alle de computere som skal bruges af eleverne rent faktisk kan vise webstedet. Det gøres simpelthen ved at hente første side af Vind med Møller, altså "Hjem"-siden frem på skærmen. Hvis browseren er for gammel eller skærmen er indstillet forkert, giver siden selv besked om det.
Der kræves mindst version 4 af en af browserne Netscape eller Microsoft Internet Explorer for at vise siderne. Hvis nogle af maskinernes browsere er for gamle (fra 1997-98) skal der installeres nye. De kan downloades gratis fra de to leverandører Netscape og Microsoft. Skærmene skal helst være sat op med 800 pixels bredde (eller mere). Ellers kan siderne ikke ses ordentligt.
Bemærk at den nye version 6 af Netscape er defekt, så stort set alle nyere websider vises forkert. Vent med at downloade den til der kommer besked pr. e-mail (fra sitens download-service) om, at den kan bruges.

Hjælp!
Hvis alt andet glipper, så ring til Vindmølleindustrien på 3373 0330. Det er altid nemmest at forklare problemet og modtage råd pr. telefon, når man sidder direkte ved computeren med programmet. Hvis det skal foregå pr. e-mail, så angiv helst et telefonnummer (og træffetid), da det kan være svært og meget tidrøvende at vurdere problemet uden en nærmere dialog.3.


Faglige vink

Brug Mere...
"Mere..."-knappen er det bedste værktøj til at uddybe den faglige baggrund for "Vind med Møller", men der findes også en indholdsfortegnelse til rundturen på voksenwebstedet samt en søgemaskine. Det kan være en god idé at læse siden om hyppigt stillede spørgsmål (FAQs) om vindkraft.

Hjælp pr. e-mail
Vindmølleindustrien besvarer over tusind vindkraftfaglige spørgsmål om året, normalt samme dag som spørgsmålet indløber. Alle er velkomne til at spørge pr. e-mail.4.


Forslag til forbedringer

Skriv til redaktionen
Alle ordentlige websteder er altid under opdatering. Det gælder også dette. Send en e-mail med forslag til forbedringer, ideer til undervisningsforløb, forsøg, supplerende materialer osv.
Redaktionen er særligt interesseret i de spørgsmål eleverne stiller. De giver ofte inspiration til videreudvikling af materialet.5.


Copyright

Ophavsret
Ophavsret omfatter ikke alene bøger, film og musik, men også websteder på Internettet. Ophavsretten gælder uanset om materialet anvendes kommercielt eller ikke-kommercielt, herunder til undervisningsbrug.
Det er ikke tilladt at kopiere materialet fra dette websted og genudgive det helt eller delvis på Internettet, på tryk eller i andre medier. Det er en god idé også at lære børnene respekt for ophavsretten.

Kopiering af dette websted er tilladt
Ophavsretindehaverne tillader at dette websted kopieres i sin helhed og frit videregives til undervisningsbrug. Webstedet må imidlertid ikke indgå i cd-rommer med andet materiale og må ikke videresælges. Se evt. den fuldstændige tekst om ophavsret.6.


Nyttige links og litteratur

Baggrundsmateriale og opgaver om fly, aerodynamik mv.
NASA Education Program har en stor samling undervisningsmateriale om fly mv. inkl. websites, opgaver, lærervejledninger osv. i høj pædagogisk og faglig kvalitet for alle klassetrin. Navnlig kan Aeronautics, en 130 siders lærermanual (i pdf format) beregnet for 4. klasse (og opefter) anbefales.

The Wind: Our Fierce Friend fra the Franklin Institute Online er et prisbelønnet websted om vindkraft for ca. 4.-5. klasse. Det indeholder et par opgaver, og den fundamentale pædagogik er i orden. Webstedet er mest en lærervejledning, men er desværre webteknisk noget bagud (ikke opdateret siden 1996).

Hvordan virker det?
Lær med udgangspunkt i hverdagen
HowStuffWorks.com er et meget omfattende websted med forklaringer på snarsagt alt, herunder hvordan f.eks. en boomerang eller et fly fungerer. Webstedet er generelt af høj faglig kvalitet, er godt illustreret og med mange links til uddybende artikler andre steder på webbet. Artiklerne er på gymnasieniveau.

How Things Work er et mindre, men ligeledes meget solidt websted af høj kvalitet beregnet for fysikundervisning på universitetsniveau.

Mad Scientist Network besvarer spørgsmål om naturvidenskaberne og har et stort arkiv med svar på gymnasieniveau.

Konstruktionsreginger til vindmøller
Picoturbine.com har tegninger og byggevejledning (i pdf format) til en lille Savoniusmaskine (en modstandsmølle) inkl. generator. Byggearbejdet tager kun ca. halvanden time. Byggevejledningen giver også en række pædagogiske vink.

Peter S. Andersen, Ulrik Krabbe, Per Lundsager og Helge Petersen: Basismateriale for beregning af propelvindmøller, Risø 1980, ISBN 87-550-0647-7 (Risø-M-2153 (rev.)) giver praktiske anvisninger på beregninger af aerodynamik, styrke og samspil med gearkasse og generator på propelvindmøller. De fundamentale anbefalinger og metoder er i orden, men udviklingen i computere, software, elektronik og regler for nettilslutning har overhalet dele af værket. Bogen kræver forudsætninger noget over gymnasieniveau, men kan evt. anvendes af veluddannede opfinder-typer efter læsningen af (hele) www.windpower.org. Bestilles hos Forskningscenter Risø.


Her er du: Lærervejledning | Hjem


Søgemaskinen kræver at du er tilsluttet Internettet