Supplerende materiale omkring vindmøllen

Emne progression:

Supplerende materiale omkring vindmøllen på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Hvordan virker vindmøllen?:
1. Komponenter
2. Opdrift
3. Stall og drag
4. Sum af vindhastigheder
5. Rotorens aerodynamik
6. Rotorblade
7. Effektregulering
8. Krøjemekanisme
9. Tårne
10. Vindmøllers størrelse
11. Sikkerhedshensyn
12. Arbejdssikkerhed
English edition contains:
How does it Work?:
1. Components
2. Lift
3. Stall and drag
4. Sum of wind speeds
5. Rotor aerodynamics
6. Rotor blades
7. Power control
8. The yaw mechanism
9. Towers
10. The size of turbines
11. Turbine Safety
13. Labour safety

Dansk.

Engelsk.