Supplerende materiale omkring vindmøllens historie

Emne progression:

Supplerende materiale omkring vindmøllens historie på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Vindkraftens historie:
1. Indledning
2. Charles F. Brush
3. Poul la Cour
4. 1940-1956
5. Johannes Juul
6. 1980erne
7. Den store vindfeber
8. Moderne vindmøller
9. Havvindmøller
10. Megawattmøller
11. MultiMWmøller
English edition contains
History of wind energy:
1. Introduction
2. Charles F. Brush
3. Poul la Cour
4. 1940-1956
5. Johannes Juul
6. 1980s
7. The great wind rush
8. Modern wind turbines
9. Offshore wind turbines
10. Megawatt turbines
11. Multi mega machines

Dansk.

Engelsk.