Supplerende materiale omkring vindenergi

Emne progression:

Supplerende materiale omkring vindenergi på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Vind:
1. Hvorfra vindenergi?
2. Corioliskraften
3. Globale vinde
4. Geostrofisk vind
5. Lokale vinde
6. Bjergvinde
7. Vindens energi
8. Vinden afbøjes
9. Vindhast.&energi
10. Anemometre
11. Måling i praksis
12. Vindrosen
13. Tegn en vindrose
English edition contains.
Wind:
1. Whence wind?
2. The Coriolis force
3. Global winds
4. Geostrophic wind
5. Local winds
6. Mountain winds
7. Energy in the wind
8. Wind deflection
9. Wind speeds & energy
10. Anemometers
11. Measurement in practice
12. The wind rose
13. Draw a wind rose

Dansk.

Engelsk.