Supplerende materiale omkring placeringen

Emne progression:

Supplerende materiale omkring placering af en vindmølle på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Placering:
1. Ruhed & vindgradient
2. Beregn vindhastighed
3. Skrænter
4. Ruhedsrosen
5. Var. vindhastigheder
6. Turbulens
7. Lægivere
8. Lævirkning
9. Vejl. i lævirkning
10. Beregn lævirkning
11. Kølvandseffekt
12. Parkeffekt
13. Tunneleffekt
14. Bakkeeffekt
15. Placering
16. Vind til havs
17. Vindkort Europa
18 Vindkort Danmark
English edition contains
Turbine siting:
1. Roughness & shear
2. Speed calculation
3. Escarpments
4. The roughness rose
5. Variable winds
6. Turbulence
7. Wind obstacles
8. Wind shade
9. Calculator guide
10. Shade calculator
11. Wake
12. The park effect
13. The tunnel effect
14. The hill effect
15. Turbine siting
16. Offshore winds
17. Wind map Europe
18. Wind map Denmark

Dansk.

Engelsk.