Supplerende materiale omkring fremstilling

Emne progression:

Supplerende materiale omkring produktionen af en vindmølle på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Fremstilling:
1. Naceller
2. Vingeafprøvning
3. Tårne
4. Svejsning af tårne
5. Installering af tårne
6. Offshorefundamenter
English edition contains
Manufacturing:
1. Nacelles
2. Blade testing
3. Towers
4. Welding towers
5. Installing towers
6. Offshore foundations

Dansk.

Engelsk.