Lær om nacellen

Emne progression:

I nacellen findes der supportsystemer, som hjælper de andre komponenter med at fungere. Hovedakslen bringer rotation ind i gearkassen. Men den bærer også hele vægten og rystelserne fra rotoren. Så når hovedaksel bevæger sig ind i nacellen holdes den på plads af to tunge lejer før den bevæger sig ind i gearkassen. Gearkassen er en af de mest komplicerede stykker elektronik i en vindmølle. Når det er nødvendigt at rotationen i gearkassen sættes op, er det på grund af generatoren, selve møllens hjerte. Højfarts rotationen overføres via koblingen og højhastighedsakslen, til generatoren.
Se mere i nedenstående video.

Dansk
Engelsk

Lær om nacellen

Explore The Nacelle