Hvordan man optimerer vindudnyttelsen

Emne progression:

Vindmøllens effekt afhænger af vindstyrken. Videoen giver en forklaring på hvordan viden udnyttes optimalt. I vindmøllen giver det mening at begrænse energiproduktionen ved et bestemt niveau ved høje vindhastigheder, og på samme måde rette vingerne efter vinden ved lav vindhastighed.

Dansk
Engelsk

Hvordan man optimerer vindudnyttelsen

On how to uptimize Wind utilization