Hvordan analyseres en potentiel lokation?

Emne progression:

Der er flere vigtige faktorer der skal tages hensyn til når der skal findes en egnet lokation, hvor der kan opstilles en ny vindmølle.
En god placering af en vindmølle er sted med konstant kraftig vind, uden for meget turbulens, og hvor der skal være let adgang når møllerne skal rejses. Målingen af vindhastighed, vindretning og turbulens foretages af en målemast ofte kaldet Met-masts, bestående af en mindre mastopstilling hvorpå der er fastgjort meteorologiske instrumenter.
Derudover er det ikke alle, der ønsker en vindmøllepark til nabo, så man forsøger at finde en placering til vindmøllerne, der er så øde som muligt, men hvor der ikke for langt fra el-nettet.
Se mere i nedenstående video.

Dansk
Engelsk

Hvordan analyseres en potentiel lokation?

How To Analyse A Potential Site