Elektrisk grid

Emne progression:

Vi tager det for givet, at der altid er strøm i vores kontakter, men det er faktisk en vanskelig opgave at sikre et stabilt flow af elektricitet. El-nettet er dybest set bare et netværk af producenter og forbrugere, der opererer på markedet. Men elektriciteten skal produceres på samme tidspunkt som det forbruges. Hvis el-produktionen ikke svarer overens med forbruget, vil frekvensen falde, præcis ligesom trykket på vandhanen, når der ikke er nok vand.
Se mere i nedenstående video.

Dansk
Engelsk

Elektrisk grid

The Electrical Grid