Belastningen på en vindmølle

Emne progression:

I videoen præsenteres der forskellige typer af belastning en vindmølle udsættes for. Belastning er det tryk som vindmøllen påvirkes af fra omgivelserne og dens egen bevægelse. Den største belastning møllen udsættes for er vinden, men også el-nettet og vindmøllen kan skabe en belastning.

Dansk
Engelsk

Belastningen på en vindmølle

The load on a Wind turbine