image_pdfimage_print

Supplerende materiale omkring vindmøllens historie

Supplerende materiale omkring vindmøllens historie på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Vindkraftens historie:
1. Indledning
2. Charles F. Brush
3. Poul la Cour
4. 1940-1956
5. Johannes Juul
6. 1980erne
7. Den store vindfeber
8. Moderne vindmøller
9. Havvindmøller
10. Megawattmøller
11. MultiMWmøller
English edition contains
History of wind energy:
1. Introduction
2. Charles F. Brush
3. Poul la Cour
4. 1940-1956
5. Johannes Juul
6. 1980s
7. The great wind rush
8. Modern wind turbines
9. Offshore wind turbines
10. Megawatt turbines
11. Multi mega machines

Dansk.

Engelsk.

Supplerende materiale omkring fremstilling

Supplerende materiale omkring produktionen af en vindmølle på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Fremstilling:
1. Naceller
2. Vingeafprøvning
3. Tårne
4. Svejsning af tårne
5. Installering af tårne
6. Offshorefundamenter
English edition contains
Manufacturing:
1. Nacelles
2. Blade testing
3. Towers
4. Welding towers
5. Installing towers
6. Offshore foundations

Dansk.

Engelsk.

 

Supplerende materiale omkring placeringen

Supplerende materiale omkring placering af en vindmølle på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Placering:
1. Ruhed & vindgradient
2. Beregn vindhastighed
3. Skrænter
4. Ruhedsrosen
5. Var. vindhastigheder
6. Turbulens
7. Lægivere
8. Lævirkning
9. Vejl. i lævirkning
10. Beregn lævirkning
11. Kølvandseffekt
12. Parkeffekt
13. Tunneleffekt
14. Bakkeeffekt
15. Placering
16. Vind til havs
17. Vindkort Europa
18 Vindkort Danmark
English edition contains
Turbine siting:
1. Roughness & shear
2. Speed calculation
3. Escarpments
4. The roughness rose
5. Variable winds
6. Turbulence
7. Wind obstacles
8. Wind shade
9. Calculator guide
10. Shade calculator
11. Wake
12. The park effect
13. The tunnel effect
14. The hill effect
15. Turbine siting
16. Offshore winds
17. Wind map Europe
18. Wind map Denmark

Dansk.

Engelsk.

 

Supplerende materiale omkring vindmøllen

Supplerende materiale omkring vindmøllen på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Hvordan virker vindmøllen?:
1. Komponenter
2. Opdrift
3. Stall og drag
4. Sum af vindhastigheder
5. Rotorens aerodynamik
6. Rotorblade
7. Effektregulering
8. Krøjemekanisme
9. Tårne
10. Vindmøllers størrelse
11. Sikkerhedshensyn
12. Arbejdssikkerhed
English edition contains:
How does it Work?:
1. Components
2. Lift
3. Stall and drag
4. Sum of wind speeds
5. Rotor aerodynamics
6. Rotor blades
7. Power control
8. The yaw mechanism
9. Towers
10. The size of turbines
11. Turbine Safety
13. Labour safety

Dansk.

Engelsk.

 

Supplerende materiale omkring vindenergi

Supplerende materiale omkring vindenergi på dansk og på engelsk.

Dansk udgave indeholder.
Vind:
1. Hvorfra vindenergi?
2. Corioliskraften
3. Globale vinde
4. Geostrofisk vind
5. Lokale vinde
6. Bjergvinde
7. Vindens energi
8. Vinden afbøjes
9. Vindhast.&energi
10. Anemometre
11. Måling i praksis
12. Vindrosen
13. Tegn en vindrose
English edition contains.
Wind:
1. Whence wind?
2. The Coriolis force
3. Global winds
4. Geostrophic wind
5. Local winds
6. Mountain winds
7. Energy in the wind
8. Wind deflection
9. Wind speeds & energy
10. Anemometers
11. Measurement in practice
12. The wind rose
13. Draw a wind rose

Dansk.

Engelsk.

 

Lær om controlleren

Vindmøllen styres af en computer, også kalder controller, der overvåger vindmåleren, energiproduktionen og diverse sikkerhedskredsløb og følere. Når vindhastigheden er nået op på et antal meter pr. sekund sørger computeren for at krøje nacellen og vingerne op i vindretningen, slippe den mekaniske bremse, slippe vingetip bremserne, pitche vingerne, og når rotoren når den rette hastighed kobler controlleren gradvis generatoren ind på elnettet.
GND_CONTROLLER

 

Controlleren består af moduler der er indbygget i et styreskab sammen med andre elektriske komponenter.

 

 

Næsten alle vindmøller er koblet til telenettet eller et netværk. Så kan mølleejeren kontakte vindmøllen og se produktionen – eller vindmøllen kan selv kontakte en servicetekniker op og slå alarm, hvis der er noget galt. Serviceteknikeren kan så via forbindelsen se hvad der er galt. Problemer i styringen kan nogle gange rettes direkte via telefonen/nettet, mens andre problemer kræver servicebesøg.

Fremstilling af controlleren

Controlleren består af en til flere computere med tilhørende styresystem, som hele tiden overvåger vindmøllens og krøjesystemets tilstand. I tilfælde af fejlmeldinger (f.eks. ved overophedning af generator eller gearkassen) vil styresystemet automatisk stoppe vindmøllen og via en opkaldsforbindelse sende en meddelelse til vindmølleoperatøren.
Der er normalt to controllere i en vindmølle, hvor den ene er monteret i et styreskab i Nacellen og den anden i et styreskab der står i bunden af tårnet. Ud over controlleren indeholder styreskabene anden relevant elektronik. Både Vestras og Siemens udvikler og producerer selv både controllerne og softwaren, og de opbygger også selv styreskabene. Der er andre producenter i Danmark som producerer controllerne, softwaren og styreskabene. Der er ofte underleverandører til udenlandske vindmølleproducenter.

Jobs der indgår i fremstillingen af controlleren
Klik på de enkelte uddannelser hvis du ønsker at vide hvordan du bliver uddannet til jobbet.
OPGAVE(R)UDDANNELSE(R)
Udvikling af software til controllerenDatatekniker med speciale i programmering
Opbygning af styreskabet indeholdende controller og elektriske enhederElektriker
Opbygning af elektriske dele til controllerne og styreskabetElektronikfagtekniker
Support ved produktion af controllere og styreskabeVindmølleoperatør
Video med Helle, der arbejder som 
linjesupporter hos Vestas.
Helle er uddannet Vindmølleoperatør.

Helle
Video med Lasse, der arbejder med styring og regulering hos Vestas.
Lasse er elektrikerlærling.

Lasse

Fremstilling af hubben

Hubben/naver bliver produceret på støberiet hvor der hældes smeltet jern, ned i en form som er lavet i sand. Når navet er blevet støbt, slibes flangerne fuldstændig flade og der laves skruegevind og borehuller til de mange bolte, der holder vingerne på plads.
Der er en omfattende kontrol og test af det støbte nav, da støbejern et materiale, som kan indeholde fejl som bobler og revner. Til at identificere indvendige defekter foretages der inspektioner med ultralyd.

Jobs der indgår i fremstillingen af hubben
Klik på de enkelte uddannelser hvis du ønsker at vide hvordan du bliver uddannet til jobbet.
OPGAVE(R)UDDANNELSE(R)
StøbningKlejnsmed
Overfladebehandling af sektionerneVognmaler
Overfladebehandling af sektionerneBygningsmaler
Video om fremstillingsprocessen
Dansk
Engelsk

Fremstilling af hubben

Producing The Hub

Fremstilling af vindmøllevinger – Prepreg

Ved vindmøllevinger, der fremstilles ud fra Prepreg (Pre Impregnation) teknologien, anvendes der et pre-imprægneret coating materiale, som består af glasfiber imprægneret med Epoxy.

Blade-prepeg 1

Fremstillingsprocessen består af følgende hovedopgaver:

Spæret
1. Spær spidsen (Tip spar) oprulles af coating materialet.
2. Spær spidsen hærdes ved opvarmning.
3. Forlængerdelen (Root end) oprulles af coating materialet.
4. Forlængerdelen hærdes ved opvarmning.
5. Spær spidsen (Tip spar) sættes sammen med forlængerdelen (Root end) til et samlet spær (Main spar).
6.  Det samlede spær hærdes ved opvarmning.

Skal-halvdel
Vingen bestå af en over-skal og en under-skal.
1. Først udrulles coating materialet i formen.
2. Så monteres der nogle PVC-plader.
3. Skal-halvdelen samles under vacum.
4. Til sidst hærdes skallen ved opvarmning.

Join up
Samling af spær og de to skal-halvdele.
1. Først smøres der lim på alle dele.
2. Så samles spæret med de to skal-halvdele til en hel vinge.
3. Vingen hærdes ved opvarmning.
4. Til slut overfladebehandles vingen ved slibning og maling.

Se video om fremstillingsprocessen nederst på denne side.

Jobs der indgår i fremstillingen af vindmøllevinger
Klik på de enkelte uddannelser hvis du ønsker at vide hvordan du bliver uddannet til jobbet.
OPGAVE(R)UDDANNELSE(R)
Fremstilling af vingerPlastmager
OverfladebehandlingBygningsmaler
OverfladebehandlingVognmaler
Video om fremstillingsprocessen
Dansk
Engelsk

Fremstilling af vindmøllevinger 2

How Wind Turbine Blades Are Produced

Hvordan analyseres en potentiel lokation?

Der er flere vigtige faktorer der skal tages hensyn til når der skal findes en egnet lokation, hvor der kan opstilles en ny vindmølle.
En god placering af en vindmølle er sted med konstant kraftig vind, uden for meget turbulens, og hvor der skal være let adgang når møllerne skal rejses. Målingen af vindhastighed, vindretning og turbulens foretages af en målemast ofte kaldet Met-masts, bestående af en mindre mastopstilling hvorpå der er fastgjort meteorologiske instrumenter.
Derudover er det ikke alle, der ønsker en vindmøllepark til nabo, så man forsøger at finde en placering til vindmøllerne, der er så øde som muligt, men hvor der ikke for langt fra el-nettet.
Se mere i nedenstående video.

Dansk
Engelsk

Hvordan analyseres en potentiel lokation?

How To Analyse A Potential Site