Vindmøllen – Lærervejledning

Nedenstående finder du 2 oversigter med lærervejledninger, hvor den øverste henviser til de elevopgaver du finder under Vindmøllen – Elevopgaver og den nederste indeholder vejledninger der ikke er relateret til elevopgaver. Det er fx et link til en Jeopardy der, kan anvendes sammen med eleverne.

Lærervejledninger til elevopgaver omkring vindmøllen.

Lærervejledning til opgave nr. Fag Klasse Tidsforbrug Download

1.

Vindenergi i fysik/kemi

Læs mere

Rettet mod fællesmål:

– Styrkelse af undersøgelseskompetence gennem videnstilegnelse vha. videoklip og læsning.

– Skabe forståelse for teknologiens muligheder for at udnytte naturens ressourcer.

Fysik/kemi

8.-9.

3 lektioner

Adobe PDF icon

2.

Produktionskæde og erhvervshovedgrupper

Læs mere

Rettet mod fællesmål:

– Tilegnelse af viden om industriens position i erhvervsgrupperne.

– Styrkelse af undersøgelses-kompetence gennem videns-tilegnelse vha. videoklip og læsning.

Geografi

7.-9.

3 lektioner

Adobe PDF icon

 3.

 Vindmøllens historie

Læs mere

Rettet mod fællesmål:

– Skabe perspektiv mellem nationale, regionale og globale påvirkninger og sammenhænge.

– Styrke undersøgelseskompetence og kildekritisk arbejde.

 Historie

7.-9.

2-3 lekt.

 Adobe PDF icon

4.

Fra fagtekst til…

Læs mere

Rettet mod fællesmål:

– At styrke evnen til at omstille sprog, form og tone efter korrekt genre (genrebevidsthed)

– Træning i faglig læsning.

Dansk

8.-9.

4-6 lek.

Adobe PDF icon

5.

Vind med møller

Læs mere

Materialet appellerer som udgangspunkt til den naturvidenskabelige faggruppe. For hver hoveddel i vindmøllen findes der tekst med tilhørende animationer for hver lille del. Der er flere eksempler på praktiske opgaver, eks. produktion af vindposer, skeletter til en vindmølle mv.

Der findes også opgaver og vejledninger i materialet.

7.-9.

Adobe PDF icon

Lærervejledninger der ikke er knyttet til elevopgaver.

Lærervejledning Fag Klasse Tidsforbrug Download / link

1.

Jeopardy – Vindmøllen – Fremstilling og jobs

Læs mere

– Denne Jeopardy indeholder opgaver, som er rettet mod fremstilling af vindmøller, og herunder bl.a. om jobs, uddannelse og materialer.

– Svarene gives ikke som spørgsmål, men som konkrete svar.

– Eleverne kan opdeles i op til 6 teams, der skal konkurrere mod hinanden, og du styrer processen og giver points.

– Du finder en kort vejledning i spillet.

– Svarene til opgaverne findes under Produktion af vindmøller.

8.-9.

Start Jeopardy

 

Videndeling: Erfaringer med og forslag til anvendelse