Pumpens betydning for verden

Udviklingen af centrifugalpumpen i 1952 har ikke kun haft en betydning i forhold til oppumpning af grundvand.
I dag anvendes pumpen på en lang række andre områder som fx:
– pumpe vandet rundt i radiatorerne
– pumpe vand væk fra kælderen eller fra oversvømmede områder
– pumpe spildevand
– pumpe vandet rundt i aircondition anlægget
– pumpe mælk rundt i mejeriet
Se mere i nedenstående video.

Video der viser pumpens betydning for verden

Verden uden Grundfos