Industriens udvikling – Lærervejledning

Nedenstående finder du 2 oversigter med lærervejledninger, hvor den øverste henviser til den elevopgave du finder under Industriens udvikling – Elevopgaver og den nederste indeholder vejledninger der ikke er relateret til elevopgaver. Det er fx et link til en Jeopardy der, kan anvendes sammen med eleverne.

Lærervejledninger til elevopgaver omkring industriens udvikling.

Lærervejledning til opgave nr. Fag Klasse Tidsforbrug Download

1.

Møde om industriens
fremtid

Læs mere

Dette forløb, er tænkt ind i en historiefaglig sammenhæng. Vi vil give eleverne mulighed for at lave en praksisopgave, hvor forholdet mellem fortid, nutid og fremtid sættes i perspektiv.

Eleverne skal lave undersøgelser med et kildekritisk blik og bruge informationerne i deres argumentation. Det historiske overblik er vigtigt for at sikre en god og saglig diskussion til ”mødet”.

9.

4-5 lektioner

Adobe PDF icon

Lærervejledninger der ikke er knyttet til elevopgaver.

Lærervejledning Fag Klasse Tidsforbrug Download / link

1.

Jeopardy – Industriens historie

Læs mere

– Denne Jeopardy indeholder opgaver, som er rettet mod industriens historie, og herunder bl.a. om jobs, uddannelse og materialer.

– Svarene gives ikke som spørgsmål, men som konkrete svar.

– Eleverne kan opdeles i op til 6 teams, der skal konkurrere mod hinanden, og du styrer processen og giver points.

– Du finder en kort vejledning i spillet.

– Svarene til opgaverne findes under videoen Industriens historie.

8.-9.

Start Jeopardy

 

Videndeling: Erfaringer med og forslag til anvendelse