Industriens udvikling 2000-2012

Denne publikation giver en statistisk beskrivelse af industriens udvikling i Danmark fra 2000 til 2012.
Industriens udvikling
Publikationen beskriver udviklingen for industrien samlet set og belyser forskelle mellem industriens brancher.
Desuden sammenholdes udviklingen i industrien med udviklingen i andre brancher og internationalt.
De enkelte branchegrupper i industrien beskrives, og for udvalgte branchegrupper opgøres udviklingen i produktsammensætning, eksportmarkeder, uddannelse, forskning, innovation og udvikling.

Stigning i industriproduktionen – fald i beskæftigelsen
Publikationen viser, at da finanskrisen satte ind i slutningen af 2008, faldt produktionen i industrien inden for et år med 20 pct. Samtidig faldt beskæftigelsen i industrien med 15 pct.

Siden da har produktionen været opadgående og er således steget med 14 pct. siden andet halvår 2009. Beskæftigelsen er dog i samme periode faldet med 8 pct.

Eksporten overgår nu niveauet før krisen
Blandt mange interessante konklusioner fremgår det, at:

  • industriens eksport i 2013 er over niveauet før finanskrisen.
  • elektronikbranchens bedste sælgende produkt i 2000 var mobiltelefoner. 12 år senere er mobiltelefoner nr. 76, mens høreapparater er nummer et.
  • alle industriens branchegrupper på nær medicinalindustrien har haft et fald i beskæftigelsen fra 2000 til 2012.

Hent rapporter fra Danmarks Statistik Download rapport