Industriens historie

Industriens historie er den fascinerende historie om erhvervslivets udvikling i Danmark. Fra landbrugssamfundet i 1870’erne og frem til det højteknologiske informationssamfund, hvor industrien er velfærdssamfundets motor. Det er historien om udviklingen fra små enmands-virksomheder til vigtige globale virksomheder.

I denne undervisningsvideo om Industriens historie får du en samlet gennemgang af industriens udvikling og roller i det danske samfund.

Industriens historie

Undervisningsvideoen er stillet til rådighed af Dansk Industri.