Hvordan hentes vand op?

Langt den overvejende del af drikkevandet i Danmark kommer fra grundvandet, som ligger i en dybde på op til 50 meter.
Vandet hentes op ved hjælp af en pumpe, som enten suger eller trykker vandet op.

For 150 år siden, blev vandet pumpet op ved hjælp af en håndpumpe. Princippet i håndpumpen er, at et stempel bevæger sig op og ned i et stempelrør, og her løfter vandet op til hanen. I 1945 blev den elektriske stempelpumpe opfundet af stifteren af Grundfos, Poul Due Jensen.

Der findes i dag flere forskellige pumpetyper, men den mest udbredte pumpetype på verdensplan er centrifugalpumpen. Langt størstedelen af de pumper som fx Grundfos producerer, er centrifugalpumper.

Centrifugalpumpens princip

Cirkulationspumpe

Når pumpen er i drift, skaber den en trykstigning fra pumpens indløb til pumpens udløb. Det er trykforskellen der driver væsken gennem det system eller anlæg pumpen er tilsluttet.
Centrifugalpumpen skaber en trykstigning ved at overføre mekanisk energi fra motoren til væsken via den roterende løber. Væsken strømmer ind ved
løberens center og ud langs dens skovle. Centrifugalkraften øger hermed væskens hastighed, og dermed den kinetiske energi der senere omdannes til tryk.
Figur 1.1 viser et eksempel på væskens vej gennem centrifugalpumpen.

Video der viser principperne i håndpumpen og i centrifugalpumpen

Pumpen