Fra stubmøller til Dybbøl Mølle

I Danmark har man brugt vindmøller siden 1200-tallet. De første vindmøller var lavet af træ , og der er intet tilbage af dem. De såkaldte stubmøller med fire vinger anbragt på en stub kan i dag ses på Frilandsmuseet Hjerl Hede og på Frilandsmuseet i Lyngby nord for København. I 1800-tallet kom en ny vindmølletype til Danmark fra Holland. Den mest kendte danske mølle af den hollandske type er nok Dybbøl Mølle ved Sønderborg. Den blev et nationalt symbol fordi den blev ødelagt under de dansk-tyske krige i 1849 og 1864 og senere er den blevet genopbygget.

Dybbøl Mølle. Foto: i2-images.tv2.dk/

At være møller var på dette tidspunkt et privilegeret erhverv. Hver mølle havde eneret på at male bøndernes korn i et bestemt område, og mølleren var ofte en fremtrædende mand i sognet. I 1880 var der ca. 2.300 selvstændige vindmøller i Danmark. Men ved århundredeskiftet begyndte vindmøllerne at blive fortrængt af de nye dampmøller i byerne – kulfyrede dampmaskiner gav en billigere og en mere pålidelig energi end de gamle vindmøller. Mølleprivilegierne blev afskaffet i 1862, da næringsfrihed blev indført i Danmark. Det betød at landmændene fik lov til at have deres egne gårdmøller. Ophævelsen af disse mølleprivilegier betød også, at det nu blev muligt for landmændene selv at opføre husmøller så de kunne male deres eget korn. Man regner med, at der var et sted mellem 20.000 og 30.000 husmøller omkring 1920 i Danmark.

Oplæs tekst