Forskningscenter Risø

Forskningscenter Risø blev oprindelig dannet som et nationalt center for atomkraftforskning. I dag er det langt mere kendt for sin vindkraftforskning. Forskningscenter Risøs Afdeling for vindenergi og atmosfærefysik har ca. 100 ansatte, der arbejder med grundforskning indenfor aerodynamik og strukturdynamik, vindmølleteknologi og vindressourcevurderinger. Centret har også en mindre kommerciel afdeling, der arbejder med typegodkendelser af vindmøller.

Oplæs tekst